Jedete na dovolenou? Máme pro vás základní anglické fráze

Na cestách do zahraničí je užitečné znát některé základní fráze, které vám pomohou komunikovat s místními lidmi, zjistit informace, rezervovat ubytování nebo jídlo, a zvládnout různé situace. V tomto článku si řekneme, bez jakých anglických frází na dovolené se neobejdete.

Základní anglické fráze na dovolenou

Ať už se chystáte na exotickou dovolenou do daleké země, nebo na výlet do sousedního Rakouska, znalost základních anglických frází vám usnadní komunikaci a zpříjemní pobyt.

 • Hello. – Dobrý den.
 • Good morning. – Dobré ráno.
 • Good afternoon. – Dobré odpoledne.
 • Good evening. – Dobrý večer.
 • Goodbye. – Na shledanou.
 • Thank you. – Děkuji.
 • You’re welcome. – Není zač.
 • Please. – Prosím.
 • Excuse me. – Promiňte.
 • Sorry. – Omlouvám se.


 • Do you speak English? – Mluvíte anglicky?
 • Where is the…? – Kde je…?
 • How can I get to…? – Jak se dostanu do…?
 • Could you show me on the map? – Mohl/a byste mi to ukázat na mapě?
 • I’m looking for…? – Hledám…?
 • I have a reservation. – Mám rezervaci.
 • What time is check-in/check-out? – V kolik je check-in/check-out?
 • Can I have a room with a view? – Mohu mít pokoj s výhledem?
 • I need help with my luggage. – Potřebuji pomoc s mým zavazadlem.
 • Do you have a menu in English? – Máte menu v angličtině?
 • What would you recommend? – Co byste mi doporučil/a?
 • I’m allergic to…? – Jsem alergický/á na…?
 • Could I have the bill, please? – Mohli bychom prosím účet?
 • How much does this cost? – Kolik to stojí?
 • Do you accept credit cards? – Přijímáte kreditní karty?
 • Can I get a discount? – Mohu dostat slevu?
 • I would like to buy this. – Chtěl/a bych si to koupit.

Před návštěvou:

 • Objednání:
  • Do you have any appointments available? (Máte prosím nějaké volné termíny?)
  • I would like to make an appointment for a check-up. (Chtěl bych si objednat termín na preventivní prohlídku.)
  • I’m experiencing [symptoms] and would like to see a doctor. (Mám [příznaky] a chtěl bych se objednat k doktorovi.)
 • Pojištění:
  • Do you accept my insurance? Přijímáte mé pojištění?.
  • What is my copay? Kolik budu muset doplatit?.


Během návštěvy:

 • Pozdrav:
  • Hello, my name is [your name]: Dobrý den, jmenuji se [vaše jméno].
  • Thank you for seeing me today. (Děkuji, že jste si na mě dnes udělali čas.)
 • Popis potíží:
  • I’m here because I’m experiencing [symptoms]. Jsem tu, protože mám [příznaky].
  • The pain is [location] and feels like [description]. Bolest je [lokalizace] a je to jako [popis].
 • Otázky:
  • What could be causing my symptoms? Co by mohlo způsobovat mé příznaky?.
  • What tests do I need? Jaké testy budu muset podstoupit?.
  • What are the treatment options? Jaké jsou možnosti léčby?.

Po návštěvě:

 • Pokyny:
  • Please take [medication] [dosage] times a day. Prosím, užívejte [léky] [dávkování]krát denně.
  • Come back in [time] for a follow-up appointment. Přijďte prosím na kontrolní vyšetření za [čas].
 • Děkuji:
  • Thank you for your help. Děkuji za vaši pomoc.
  • Thank you for your time. Děkuji za váš čas.
 • I need help. – Potřebuji pomoc.
 • I’m lost. – Jsem ztracený/á.
 • Can you call me a taxi? – Můžete mi prosím zavolat taxi?
 • Do you have a first-aid kit? – Máte lékárničku?
 • I’m not feeling well. – Necítím se dobře.

Zdroje článku:

Oxford Language Club [online]. [cit. 05. 03. 2024]. Dostupné z: https://oxfordlanguageclub.com/page/blog/20-english-travel-phrases-you-should-know

Travel English: vocabulary, phrases and expressions for your next trip [online]. [cit. 05. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.novakidschool.com/blog/english-for-travel-useful-phrases/