Úroveň angličtiny po střední škole: Co byste měli vědět?

Angličtina po střední škole se otevírá jako důležitá kapitola v životě každého, kdo se rozhodl svou jazykovou výbavu nejen udržovat, ale i rozšiřovat a prohlubovat. V době globalizace a neustálého propojování kultur je schopnost plynně komunikovat v angličtině klíčová nejen pro osobní rozvoj, ale také pro profesní uplatnění na mezinárodním trhu. Článek, který právě začínáte číst, se zaměřuje na různé možnosti, jak můžete po dokončení střední školy své znalosti anglického jazyka dále rozvíjet, ať už prostřednictvím studia, práce, nebo cestování.

Angličtina po střední škole

Maturita z angličtiny je pro mnoho studentů konečnou zastávkou na jejich jazykové cestě.

Ale jaká je jejich skutečná úroveň angličtiny po absolvování střední školy? A jak si stojí v porovnání s očekáváním zaměstnavatelů a vysokých škol?

Společný evropský referenční rámec (SERR) definuje šest úrovní jazykové zdatnosti: A1 (začátečník) až C2 (dokonalá znalost).

Úspěšně složená maturitní zkouška z angličtiny by dle požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy měla odpovídat úrovni B1 (středně pokročilý).

Jazyky online zdarma

To v praxi znamená, že by student měl být schopen:

 1. Rozumět běžným textům a konverzaci.
 2. Vyjadřovat se v běžných situacích.
 3. Psat jednoduché texty na běžná témata.

Realita je však často složitější. Mnoho studentů se po maturitě potýká s některými aspekty angličtiny, ať už je to gramatika, slovní zásoba, nebo plynulost v mluvení.

Na druhou stranu, někteří studenti dosahují úrovně B2 (pokročilý), díky které dokážou:

 1. Rozumět složitějším textům a konverzaci.
 2. Vyjadřovat se v široké škále situací.
 3. Psat složitější texty na různá témata.

Očekávání zaměstnavatelů a vysokých škol se liší v závislosti na oboru a typu pozice. Obecně se však dá říci, že čím vyšší úroveň angličtiny, tím lépe.

Pro práci v mezinárodním prostředí je nezbytná úroveň C1 (pokročilý) a výše. Vysoké školy pak často požadují úroveň B2 (pokročilý) a u některých oborů i C1 (pokročilý).

Pokud se chcete dozvědět něco více o jazykových úrovní, přečtěte si náš článek: Jaké jsou úrovně angličtiny?

Existuje mnoho možností:

 • Jazykové kurzy: Existuje široká nabídka jazykových kurzů pro různé úrovně a potřeby.
 • Samostudium: Existuje mnoho online i offline materiálů pro samostudium angličtiny.
 • Cestování do anglicky mluvící země: Pobyt v anglicky mluvící zemi je skvělý způsob, jak si zlepšit jazykové dovednosti a zároveň poznat novou kulturu.
Základní škola úroveň angličtiny

Svět angličtiny se otevírá s nesčetnými možnostmi, ať už pro studium, cestování, kariéru, nebo prosté potěšení z jazyka.

Jak se ale v tomto labyrintu úrovní a stupňů pokročilosti zorientovat? Klíčem je Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), zkráceně CEFR.

SERR: Jazyková mapa pro všechny

CEFR definuje šest úrovní jazykové znalosti, od A1 (úplný začátečník) až po C2 (dokonalá znalost).

Každá úroveň je dále rozdělena na dva podstupně, čímž se získá celkem dvanáct stupňů.

Jaké jsou stupně angličtiny?

A – Základní uživatel:

 • A1 (Beginner): Zvládnete základní fráze a jednoduché otázky v běžných situacích.
 • A2 (Elementary): Porozumíte jednoduchým textům a zvládnete základní konverzaci.

B – Samostatný uživatel:

 • B1 (Intermediate): Porozumíte běžné mluvě a zvládnete běžné konverzační úkoly.
 • B2 (Upper Intermediate): Dokážete se plynule domluvit ve většině situací a zvládnete složitější texty a konverzace.

C – Pokročilý uživatel:

 • C1 (Advanced): Dokážete se plynule a bezchybně vyjadřovat v náročných situacích a zvládnete odborné texty a diskuze.
 • C2 (Proficiency): Dokážete se vyjadřovat s precizností a plynulostí srovnatelnou s rodilým mluvčím.
Angličtiny Easy Lingo

Určení vaší úrovně vám pomůže:

 1. Vybrat vhodné učební materiály a kurzy: Nemá smysl trápit se nad gramatickými nuancemi, když se teprve učíte základní fráze.
 2. Nastavit si realistické cíle: S vědomím vaší aktuální úrovně si můžete lépe naplánovat cestu k jazykovému pokroku.
 3. Posoudit jazykové požadavky: Mnoho zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí uvádí požadovanou úroveň angličtiny.
 4. Srovnávat se s ostatními: SERR umožňuje objektivní srovnání jazykových dovedností.

Jak zjistit svou úroveň angličtiny?

Existuje několik způsobů, jak zjistit vaši úroveň:

 • Online testy: Mnoho jazykových institucí a webových stránek nabízí online testy, které vám pomohou s orientací v jazykových úrovních.
 • Jazykové kurzy: Většina jazykových kurzů na začátku provede rozřazovací test, aby vás zařadila do vhodné skupiny.
 • Profesní jazykové zkoušky: Mezinárodně uznávané zkoušky, jako je IELTS nebo TOEFL, vám poskytnou certifikát o vaší jazykové úrovni.

Jak zjistit úroveň angličtiny?

Úroveň angličtiny lze zjistit prostřednictvím oficiálních jazykových testů a certifikací, jako jsou TOEFL, IELTS, Cambridge English exams (KET, PET, FCE, CAE, CPE), nebo pomocí online testů a aplikací, které nabízí odhad úrovně podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (A1-C2). Tyto testy hodnotí schopnosti ve čtyřech oblastech: čtení, psaní, poslech a mluvení.

Jakou angličtinu mám po maturitě?

Úroveň angličtiny po maturitě se liší v závislosti na střední škole, programu a individuálním úsilí studenta. České školství obvykle směřuje studenty k dosažení úrovně B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. B1 znamená středně pokročilou úroveň, zatímco B2 je pokročilá úroveň. Tyto úrovně umožňují studentům plynule komunikovat v běžných situacích a studovat nebo pracovat v anglicky mluvícím prostředí.

Jak funguje maturita z angličtiny?

Maturita z angličtiny v České republice se skládá z písemné a ústní části. Písemná část testuje schopnosti ve čtení, poslechu a psaní, zatímco ústní část hodnotí schopnost mluvení. Maturita může být státní, což znamená, že písemná část je standardizovaná pro všechny studenty, nebo školní, kde ústní část může být specifická pro danou školu. Hodnocení je založeno na dosažení stanovených kompetencí v rámci Evropského referenčního rámce pro jazyky, přičemž cílem je obvykle dosáhnout úrovně B2.


Zdroje článku:

Understand your English level | LearnEnglish [online]. [cit. 23. 03. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/understand-your-english-level

English levels (CEFR) – Tracktest English [online]. [cit. 23. 03. 2024]. Dostupné z: https://tracktest.eu/english-levels-cefr/

International language standards | Cambridge English [online]. [cit. 23. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/