Příklady základních vět v angličtině

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a příležitostí. Ale jak se naučit anglicky? Kde začít? Jedním z nejlepších způsobů, jak se naučit anglicky, je naučit se základní věty, které se používají v běžné konverzaci. Základní věty vám pomohou pochopit a komunikovat s anglicky mluvícími lidmi, a také vám pomohou rozvíjet vaši slovní zásobu a gramatiku.

Základní věty v angličtině

V tomto článku vám představíme 20 základních vět v angličtině, které byste měli znát a umět používat. Tyto věty pokrývají různé situace, jako je pozdrav, představení, požádání o informace, vyjádření názoru, poděkování, omluva a další. Pro každou větu vám také vysvětlíme její význam, kdy se používá a jak na ni odpovědět. Tak pojďme na to!

Toto jsou nejzákladnější a nejneformálnější způsoby, jak pozdravit někoho v angličtině.

Používají se, když potkáte někoho poprvé, nebo když se setkáte s někým, koho znáte.

Na tyto pozdravy se obvykle odpovídá stejným způsobem.

Například:

A: Hello. – Ahoj.

B: Hi. – Čau.Toto je další běžný způsob, jak pozdravit někoho v angličtině.

Používá se, když chcete vyjádřit zájem o to, jak se druhá osoba cítí nebo jak se jí daří.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá krátce a pozitivně, i když se ve skutečnosti necítíte dobře.

Například:

A: How are you? – Jak se máš?

B: I’m fine, thanks. And you? – Jsem v pohodě, díky. A ty?

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit jméno někoho, koho jste právě potkali.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím svého jména a případně i příjmení.

Například:

A: What’s your name? – Jak se jmenuješ?

B: My name is Anna. – Jmenuji se Anna.

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, odkud někdo pochází nebo kde žije.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím názvu země, města nebo oblasti, odkud jste.

Například:

A: Where are you from? – Odkud jsi?

B: I’m from Prague. – Jsem z Prahy.

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, čím se někdo živí nebo co studuje.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím názvu profese, oboru nebo zaměstnání.

Například:

A: What do you do? – Co děláš?

B: I’m a teacher. – Jsem učitel.

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, kolik let má někdo.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím čísla, které udává váš věk.

Například:

A: How old are you? – Kolik ti je?

B: I’m 25. – Je mi 25.Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, zda někdo umí mluvit anglicky.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá ano nebo ne, a případně i tím, jak dobře anglicky mluvíte.

Například:

A: Do you speak English? – Mluvíš anglicky?

B: Yes, I do. – Ano, mluvím.

C: No, I don’t. – Ne, nemluvím.

D: A little. – Trochu.

Toto je otázka, kterou používáte, když potřebujete něčí pomoc nebo radu.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá ano nebo ne, a případně i tím, jak vám může dotyčný pomoct.

Například:

A: Can you help me? – Můžeš mi pomoct?

B: Sure, what do you need? – Jistě, co potřebuješ?

C: Sorry, I can’t. – Promiň, nemůžu.

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, kolik je právě hodin.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím času v hodinách a minutách.

Například:

A: What time is it? – Kolik je hodin?

B: It’s 10:15. – Je 10:15.

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, kde se nachází nějaké místo, které hledáte.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím směru, vzdálenosti nebo popisu cesty k tomu místu.

Například:

A: Where is the nearest supermarket? – Kde je nejbližší supermarket?

B: It’s around the corner, on the left. – Je za rohem, nalevo.


Angličtiny Easy Lingo

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, kolik stojí nějaký produkt nebo služba.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím ceny v měně, kterou používáte.

Například:

A: How much is this book? – Kolik stojí tato kniha?

B: It’s 15 euros. – Stojí 15 eur.

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, co někdo právě dělá nebo plánuje dělat.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím činnosti, kterou provádíte nebo budete provádět.

Například:

A: What are you doing? – Co děláš?

B: I’m reading a book. – Čtu si knihu.

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, co někdo má rád nebo preferuje.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím názvu něčeho, co vás baví, zajímá nebo potěší.

Například:

A: What do you like? – Co máš rád?

B: I like music. – Mám rád hudbu.

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, jaký je něčí názor nebo postoj k něčemu.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím svého názoru nebo pocity, a případně i důvodů, proč si tak myslíte.

Například:

A: What do you think of this movie? – Co si myslíš o tomto filmu?

B: I think it’s boring. – Myslím, že je nudný.

Toto je otázka, kterou používáte, když chcete zjistit, jak se nějaké slovo nebo fráze řekne v angličtině.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá řeknutím překladu slova nebo fráze v angličtině.

Například:

A: How do you say “pes” in English? – Jak se řekne “pes” anglicky?

B: You say “dog”. – Řekneš “dog”.

Toto je otázka, kterou používáte, když neslyšíte nebo nerozumíte něčemu, co někdo řekl.

Na tuto otázku se obvykle odpovídá zopakováním toho, co bylo řečeno, pomaleji nebo jasněji.

Například:

A: Can you repeat that, please? – Můžeš to zopakovat, prosím?

B: Sure. I said I’m hungry. – Jistě. Řekl jsem, že mám hlad.Toto jsou způsoby, jak poděkovat někomu v angličtině.

Používají se, když jste vděční nebo spokojení s něčím, co někdo udělal nebo řekl.

Na tyto poděkování se obvykle odpovídá frází “you’re welcome” nebo “no problem”.

Například:

A: Thank you for your help. – Děkuji za vaši pomoc.

B: You’re welcome. – Není zač.

Toto jsou způsoby, jak se omluvit někomu v angličtině.

Používají se, když uděláte něco špatného nebo nepříjemného, nebo když chcete vyjádřit soustrast nebo lítost.

Na tyto omluvy se obvykle odpovídá frází “it’s okay” nebo “don’t worry”.

Například:

A: I’m sorry for being late. – Omlouvám se, že jsem přišel pozdě.

B: It’s okay. – To je v pořádku.

Toto jsou způsoby, jak se rozloučit s někým v angličtině.

Používají se, když končíte konverzaci nebo odcházíte od někoho.

Na tyto rozloučení se obvykle odpovídá stejným způsobem.

Například:

A: Goodbye. – Nashledanou.

B: Bye. – Ahoj.

Zdroje článku:

Simple Sentences in English: 50 Examples – Espresso English [online]. [cit. 01. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.espressoenglish.net/simple-sentences-in-english-50-examples/

200+ Simple English Sentences for Everyday Conversation | FluentU English [online]. [cit. 01. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.fluentu.com/blog/english/simple-english-sentences/

Sentence Structure and Types of Sentences – Grammar – Academic Guides at Walden University [online]. [cit. 01. 03. 2024]. Dostupné z: https://academicguides.waldenu.edu/writingcenter/grammar/sentencestructure