Hláskování anglické abecedy: nezbytná dovednost pro každého studenta

Schopnost správně hláskovat anglická slova je klíčová pro efektivní komunikaci v tomto jazyce. Ať už píšete e-mail, sdělujete své jméno cizímu člověku, nebo se účastníte hláskovací soutěže, znalost hláskování vám pomůže vyhnout se nedorozuměním a prezentovat se sebevědomě.

Hláskování anglické abecedy

Na rozdíl od češtiny, kde se výslovnost a pravopis do značné míry shodují, je anglická abeceda plná pastí.

Mnoho písmen má více zvuků a výslovnost se mění v závislosti na pozici v slově a dalších faktorech.

To může učení hláskování ztěžovat, ale s trochou snahy a správnými technikami to zvládne každý.

PísmenoNázevHláskování
Aa/ˈeɪ/
Bbee/ˈbiː/
Csee/ˈsiː/
Ddee/ˈdiː/
Eee/ˈiː/
Feff/ˈɛf/
Gjee/ˈdʒiː/
Haitch/ˈeɪtʃ/
Ii/ˈaɪ/
Jjay/ˈdʒeɪ/
Kkay/ˈkeɪ/
Lell/ˈɛl/
Mem/ˈɛm/
Nen/ˈɛn/
Oo/ˈoʊ/
Ppee/ˈpiː/
Qcue/ˈkjuː/
Rar/ˈɑː/
Sess/ˈɛs/
Ttee/ˈtiː/
Uu/ˈjuː/
Vvee/ˈviː/
Wdouble-u/ˈdʌbəl juː/
Xex/ˈɛks/
Ywhy/ˈwaɪ/
Zzee/ˈziː/


  • Naučte se názvy písmen: Základem je znát správné názvy všech 26 písmen abecedy. Procvičujte si je opakováním a poslechem nahrávek.
  • Spojte si písmena se zvuky: Nezaměřujte se pouze na vizuální podobu písmen, ale vnímejte i jejich zvuky. Existuje mnoho online i offline materiálů, které vám s tím pomohou.
  • Procvičujte hláskování slov: Trénujte hláskování běžných slov i vlastních jmen. Můžete využít online hry, kvízy, nebo si jednoduše psát slova na papír.
  • Vnímejte kontext: Všímejte si, jak se výslovnost písmen mění v závislosti na jejich pozici v slově a na okolních písmenech.
  • Nebojte se dělat chyby: Chyby jsou přirozenou součástí procesu učení. Důležité je z nich poučit a posouvat se dále.
  • Udělejte si učení zábavné: Zapojte do hry různé aktivity, písničky a říkanky, které vám pomohou udržet motivaci.
Učení anglické abecedy

Zdroje článku:

Spelling alphabet – Wikipedia [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Spelling_alphabet

Pronunciation: The English Alphabet – Learning English Online [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.learning-english-online.net/pronunciation/the-english-alphabet/

Pronouncing the Alphabet | Learn English [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.englishclub.com/pronunciation/alphabet.php