Nejdůležitější anglická slovíčka, bez kterých se neobejdete

Anglický jazyk je dnes považován za nejdůležitější jazyk ve světě pro komunikaci a vzdělávání. Ať už jste začátečník nebo pokročilý student, ovládnutí základní slovní zásoby je zásadní pro úspěšnou komunikaci. V tomto článku se podíváme na nejdůležitější anglická slovíčka, která by měl znát každý, kdo se anglicky učí.

Nejdůležitější anglická slovíčka

1) Osobní zájmena

Osobní zájmena jako „I“, „you“, „he“, „she“, „it“, „we“, a „they“ jsou základem pro formování vět.

2) Běžná slovesa

Základní slovesa jako „be“ (být), „have“ (mít), „do“ (dělat), „say“ (říkat), „go“ (jít), „can“ (moci), „get“ (dostat) jsou nepostradatelná pro popis akcí a stavů.

3) Běžná podstatná jména

Podstatná jména, jako „time“ (čas), „person“ (osoba), „year“ (rok), „way“ (způsob), „day“ (den), „thing“ (věc), „man“ (muž), „world“ (svět), jsou základem pro pojmenování osob, míst a věcí.4) Přídavná jména a příslovce

Základní přídavná jména jako „good“ (dobrý), „new“ (nový), „first“ (první), „last“ (poslední), a příslovce jako „very“ (velmi), „up“ (nahoru), „just“ (jen), „where“ (kde) a „now“ (nyní) pomáhají specifikovat a upřesňovat významy.

5) Základní spojky

Spojky jako „and“ (a), „but“ (ale), „or“ (nebo), „because“ (protože), a „so“ (tak) jsou klíčové pro propojení myšlenek a vět.

1) Pozdravy a základní fráze

Fráze jako „Hello“ (Ahoj), „Goodbye“ (Nashledanou), „Please“ (Prosím), „Thank you“ (Děkuji), „Sorry“ (Promiňte) jsou nezbytné pro každodenní politevní komunikaci.

2) Čas a orientace

Základní fráze pro čas jako „today“ (dnes), „tomorrow“ (zítra), „yesterday“ (včera), „now“ (nyní), „later“ (později) a směrové výrazy jako „left“ (vlevo), „right“ (vpravo), „up“ (nahoru), „down“ (dolů).

4) Běžné otázky

Fráze jako „What is your name?“ (Jak se jmenuješ?), „How are you?“ (Jak se máš?), „Where are you from?“ (Odkud jsi?) jsou základní pro zahájení rozhovoru.

Jak dokážete nejlépe rozšiřovat slovní zásobu, aby jste se dobře dorozuměly?

1) Tématické slovní skupiny

Učení se slovíček ve skupinách podle tématu, jako jsou jídlo, cestování, rodina, podnikání, zdraví, může být účinné. Tato metoda pomáhá spojit slova s konkrétními kontexty a usnadňuje jejich zapamatování.

2) Synonyma a antonyma

Rozšiřování slovní zásoby prostřednictvím synonym a antonym je další užitečnou strategií. Tím se nejen rozšíří rozsah slov, ale také se zlepší schopnost vyjadřování jemnějších nuancí v angličtině.

3) Pravidelné čtení a poslech

Čtení knih, článků, sledování filmů a poslech písní v angličtině jsou vynikající způsoby, jak se setkat s novými slovy a frázemi. Tyto aktivity také poskytují kontext, který pomáhá s porozuměním a zapamatováním slov.

Jazyky online zdarma

4) Použití jazykových aplikací a nástrojů

Jazykové aplikace, jako Duolingo, Babbel, nebo Rosetta Stone, nabízejí strukturované lekce zaměřené na rozšíření slovní zásoby a zdokonalení gramatiky.

5) Interakce a jazyková výměna

Účast v jazykových výměnách nebo konverzačních skupinách vám umožní praktikovat nově naučená slova v reálných situacích. Interakce s rodilými mluvčími je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit jazykové dovednosti.

TIP na čtení:

Zdroje článku:

Great Big List of Beautiful and Useless Words, Vol. 1 | Merriam-Webster [online]. [cit. 10. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/wordplay/beautiful-useless-obscure-words

Common Words: 1000 of the most used words in English [online]. [cit. 10. 12. 2023]. Dostupné z: https://gonaturalenglish.com/1000-most-common-words-in-the-english-language/

5 Long English Words You Can Actually Use | British Council Foundation Indonesia [online]. [cit. 10. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.britishcouncilfoundation.id/en/english/articles/long-useful-words

Napsat komentář