Jazyková úroveň angličtiny A1 (začátečník)

Pokud se učíte anglicky, možná jste slyšeli o různých úrovních angličtiny, které se označují písmeny A, B a C a čísly 1 a 2. Tyto úrovně jsou založeny na Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERR), který je mezinárodně uznávaným standardem pro popis jazykových schopností. V tomto článku se zaměříme na úroveň angličtiny A1, která je nejnižší úrovní a odpovídá začátečníkům.

Úroveň angličtiny A1 (začátečník)

Úroveň angličtiny A1 znamená, že jste schopni porozumět a používat jednoduché každodenní výrazy a fráze, které se týkají vašeho osobního života a okolí.

Například umíte:

 1. Představit sebe a jiné lidi a ptát se na jejich jméno, bydliště, povolání, zájmy atd.
 2. Odpovídat na jednoduché otázky o sobě a své rodině, např. kolik máte let, kde žijete, co děláte, co máte rádi atd.
 3. Poprosit o něco nebo něco nabídnout, např. můžu si půjčit tužku? chcete kávu?
 4. Vyjádřit své potřeby, preference, pocity a názory, např. mám hlad, chci jít domů, líbí se mi ta kniha, nesouhlasím s tebou atd.
 5. Počítat do 100, říkat datum, čas, barvy, tvary, pořadí atd.
 6. Používat základní gramatiku, např. přítomný čas prostý, minulý čas prostý, budoucí čas s will, záporné a tázací věty, zájmena, členy, předložky, spojky atd.


Pokud chcete dosáhnout úrovně angličtiny A1, musíte se pravidelně učit a procvičovat angličtinu.

Zde je několik tipů, jak to můžete udělat:

 1. Zvolte si vhodný kurz angličtiny, který je zaměřen na úroveň A1 a nabízí vám dostatek možností k poslechu, mluvení, čtení a psaní angličtiny. Můžete si vybrat z různých forem výuky, např. online, individuální, skupinová, intenzivní atd.
 2. Používejte materiály, které jsou určeny pro úroveň A1, např. učebnice, pracovní sešity, pdf, čítanky, audio a video nahrávky, aplikace, webové stránky atd. Tyto materiály vám pomohou rozšířit si slovní zásobu, naučit se gramatiku a získat jistotu v komunikaci.
 3. Čtěte a poslouchejte anglicky co nejvíce, např. knihy, časopisy, noviny, pohádky, písničky, filmy, seriály, podcasty, rádio atd. Snažte se porozumět hlavnímu poselství a klíčovým slovům a opakujte za mluvčími nebo zpěváky.
 4. Mluvte a pište anglicky co nejvíce, např. s rodinou, přáteli, spolužáky, učiteli, online partnery, deníkem, e-maily, dopisy, zprávami atd. Snažte se používat to, co jste se naučili, a vyjadřovat se jednoduše a srozumitelně.
 5. Hledejte zpětnou vazbu na svou angličtinu, např. od učitelů, rodilých mluvčích, testů, certifikátů, aplikací atd. Zpětná vazba vám pomůže zjistit, co už umíte dobře a co ještě potřebujete zlepšit.

Jazyky online zdarma

Pár rad na závěr…

Úroveň angličtiny A1 je prvním krokem na vaší cestě k ovládnutí angličtiny. Pokud se budete učit a procvičovat angličtinu každý den, brzy dosáhnete této úrovně a budete se moci pustit do dalších výzev. Angličtina je krásný a užitečný jazyk, který vám otevře mnoho možností v osobním i profesním životě. Přejeme vám hodně úspěchů a zábavy při učení se angličtiny!

Zdroje článku:

English A1 level – CEFR definition and tests | EF SET [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.efset.org/cefr/a1/

A1 Elementary | LearnEnglish [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/understand-your-english-level/a1-elementary

A1 English level | British Council [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/a1