Potřebujete vypočítat metry čtvereční? Tento návod vám pomůže!

Metry čtvereční jsou jednotkou plochy, která se používá k měření velikosti povrchů, jako jsou podlahy, stěny, zahrady nebo pozemky. Metr čtvereční je definován jako plocha čtverce o straně dlouhé jednom metru.

Jak vypočítat metry čtvereční?

Pokud chcete spočítat metry čtvereční nějakého tvaru, musíte znát jeho rozměry a vzorec pro výpočet plochy. Například:

  • Pro čtverec nebo obdélník je plocha rovna součinu délky a šířky. Pokud je čtverec nebo obdélník dlouhý a metrů a široký b metrů, jeho plocha je a×b metrů čtverečních.
  • Pro kruh je plocha rovna součinu čísla π a druhé mocniny poloměru. Pokud je kruh o poloměru r metrů, jeho plocha je πr2 metrů čtverečních.
  • Pro trojúhelník je plocha rovna polovině součinu délky základny a výšky. Pokud je trojúhelník o základně dlouhé b metrů a výšce h metrů, jeho plocha je 21​b×h metrů čtverečních.

Pokud je tvar složen z více menších tvarů, můžete spočítat metry čtvereční každého z nich a pak je sečíst. Například, pokud je tvar tvořen dvěma obdélníky, jeden o rozměrech a×b a druhý o rozměrech c×d, jeho celková plocha je (a×b)+(c×d) metrů čtverečních.

Zdroje článku:

3 Ways to Calculate Square Meters – wikiHow [online]. [cit. 17. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.wikihow.com/Calculate-Square-Meters