Jaké jsou úrovně angličtiny?

Úrovně znalostí angličtiny jsou obecně klasifikovány podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), který je mezinárodně uznávaným standardem pro popis schopností v jazyce.

Jaké jsou úrovně angličtiny?

Tento přehled definuje šest hlavních úrovní od začátečníka po pokročilého uživatele:

Na této úrovni dokáže člověk pochopit a používat velmi základní výrazy a fráze, aby mohl komunikovat v jednoduchých, rutinních situacích, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných věcech. Doporučujeme článek: Jazyková úroveň angličtiny A1 (začátečník).

Angličtina A1 (začátečník)

Lidé na této úrovni rozumějí větám a běžně používaným výrazům souvisejícím s oblastmi, které jsou pro ně bezprostředně důležité (např. základní informace o sobě a rodině, nákupy, práce, blízké okolí). Jsou schopni komunikovat v jednoduchých a rutinních úkolech. Doporučujeme článek: Jazyková úroveň angličtiny A2 (mírně pokročilý).

Angličtina A2 (mírně pokročilý)

Na této úrovni dokáže člověk porozumět hlavním bodům jasně standardního textu na známá témata, která se pravidelně vyskytují v práci, škole, volném čase atd. Dokáže se vyrovnat s většinou situací, které mohou nastat během cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem.

Angličtina B1 (středně pokročilý)

Uživatelé na této úrovni rozumějí hlavním myšlenkám složitých textů na konkrétní i abstraktní témata, včetně technických diskusí ve svém oboru specializace.

Jsou schopni komunikovat s určitou spontánností a plynulostí, což umožňuje pravidelnou interakci s rodilými mluvčími bez většího napětí pro obě strany.

Angličtina B2 (vyšší až středně pokročilý)

Lidé na úrovni C1 dokážou používat jazyk flexibilně a efektivně pro sociální, akademické a profesionální účely.

Dokážou vytvářet jasné, dobře strukturované, podrobné texty na složitá témata, ukazující správné použití organizačních vzorů a spojovacích prostředků.

Angličtina C1 (pokročilý)

Na této nejvyšší úrovni CEFR rámce jsou lidé schopni snadno porozumět prakticky všemu, co slyší nebo čtou. Dokážou shrnout informace z různých ústních a písemných zdrojů, rekonstruovat argumenty a účty v koherentní prezentaci.

Mluví spontánně, velmi plynule a přesně a dokážou rozlišovat jemné nuance významu i v komplexnějších situacích.

Angličtina C2 (profesionál)

Angličtina je nejrozšířenějším a nejužívanějším jazykem na světě.

Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho dveří a příležitostí. Ale jak zjistit, jakou úroveň angličtiny máte a jak se dále zdokonalovat? Jednou z hlavních věcí je SERR.

Učení angličtiny

Jedním z nejznámějších a nejuznávanějších způsobů, jak popsat a porovnat úroveň znalosti jazyka, je Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR, anglicky Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Tento rámec byl vytvořen Radou Evropy a je používán v mnoha zemích a institucích jako standard pro hodnocení jazykových dovedností:

  • A1: Začátečník
  • A2: Základní uživatel
  • B1: Pokročilý začátečník
  • B2: Samostatný uživatel
  • C1: Pokročilý uživatel
  • C2: Zkušený uživatel

Každý stupeň SERR definuje specifické dovednosti, které by měl jazykový student zvládat v oblasti porozumění (poslech a čtení), produkce (mluvení a psaní) a interakce.

  1. Srovnatelnost: Umožňuje porovnat jazykové úrovně napříč různými jazyky a jazykovými testy.
  2. Transparentnost: Poskytuje jasnou představu o tom, co se od studenta na dané jazykové úrovni očekává.
  3. Motivace: Pomáhá studentům sledovat jejich pokrok a stanovovat si cíle.
  4. Uplatnění: Používá se v institucích vzdělávání, v profesní sféře i v jazykových testech.

Mnoho jazykových testů je přímo odkazováno na stupně SERR.

To znamená, že výsledky testu vám pomohou určit vaši jazykovou úroveň v souladu s mezinárodně uznávaným standardem.

Zdroje článku:

Our English levels for adults | British Council [online]. [cit. 26. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.britishcouncil.in/english/courses-adults/levels

English levels (CEFR) – Tracktest English [online]. [cit. 26. 11. 2023]. Dostupné z: https://tracktest.eu/english-levels-cefr/

Attention Required! | Cloudflare [online]. [cit. 26. 11. 2023]. Dostupné z: https://preply.com/en/blog/english-language-levels/

Napsat komentář