Co znamenají anglické zkratky v chatu?

V online komunikaci, zejména v chatech a na sociálních sítích, se často používají anglické zkratky. Tyto zkratky zjednodušují psaní a umožňují rychleji a efektivněji komunikovat.

Anglické zkratky v chatu co znamenají?

Zkratky se mohou lišit v závislosti na kontextu, ve kterém se používají. Některé z nich jsou však obecně známé a používají se po celém světě.

Zde je několik nejčastějších anglických zkratek v chatu:

 • BRB – Be right back (Brzy se vrátím)
 • LOL – Laughing out loud (Směji se nahlas)
 • OMG – Oh my God (Ó, můj Bože)
 • WTF – What the f**k (Co to sakra)
 • TMI – Too much information (Příliš mnoho informací)
 • AFAIK – As far as I know (Jako far as I know)
 • IMO – In my opinion (Podle mého názoru)
 • FYI – For your information (Pro vaši informaci)
 • IDK – I don’t know (Nevím)
 • ASAP – As soon as possible (Jak nejdříve)
 • TTYL – Talk to you later (Uvidíme se později)
 • CUL8R – See you later (Uvidíme se později)
 • BRB – Be right back (Brzy se vrátím)
 • JK – Just kidding (Jen žertuji)
 • NP – No problem (Žádný problém)
 • THX – Thanks (Děkuji)

Při používání anglických zkratek v chatu je důležité znát jejich význam. Pokud si nejste jisti, co zkratka znamená, můžete ji vždy zkusit přeložit pomocí online překladače.