Jak se naučit základní slovní zásobu v angličtině?

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a dveří. Ale jak se naučit angličtinu efektivně a rychle? Jedním z klíčů k úspěchu je mít dobrou základní slovní zásobu.

Základní slovník zásoba v angličtině

Základní slovní zásoba angličtina je soubor slov, která se nejčastěji používají v anglickém jazyce.

Tato slova pokrývají různá témata, jako jsou čísla, barvy, čas, rodina, jídlo, zvířata, sport, zdraví, práce a mnoho dalších.

Znát základní slovní zásobu angličtina vám pomůže porozumět a komunikovat v různých situacích a kontextech.


Jazyky online zdarma

Existuje mnoho způsobů, jak si rozšířit a procvičit svou anglickou slovní zásobu. Některé z nich jsou:

  1. Čtení: Čtení je skvělý způsob, jak se seznámit s novými slovy a vidět je v souvislostech. Můžete číst knihy, časopisy, noviny, webové stránky, blogy nebo cokoli, co vás zajímá. Pokud narazíte na neznámé slovo, zkuste uhodnout jeho význam z kontextu nebo si ho vyhledejte ve slovníku.
  2. Poslech: Poslech je také důležitý pro rozvoj vaší slovní zásoby. Můžete poslouchat hudbu, podcasty, filmy, seriály, rozhlas, zprávy nebo konverzace. Snažte se rozumět hlavní myšlence a zachytit klíčová slova. Pokud nerozumíte něčemu, zkuste si to přehrát znovu nebo si to zapsat a později zkontrolovat.
  3. Psaní: Psaní je dobrý způsob, jak si procvičit a zapamatovat slova, která jste se naučili. Můžete psát deník, e-maily, dopisy, povídky, eseje nebo cokoli, co vás baví. Snažte se používat různá slova a vyjadřovat své myšlenky a pocity. Pokud si nejste jisti pravopisem nebo gramatikou, můžete si nechat zkontrolovat své texty někým, kdo anglicky umí, nebo použít nějaký online nástroj.
  4. Mluvení: Mluvení je nejlepší způsob, jak si ověřit a zlepšit svou slovní zásobu. Můžete mluvit s rodilými mluvčími, učiteli, spolužáky, přáteli, rodinou nebo sám se sebou. Můžete si vybrat různá témata a situace a snažit se používat co nejvíce slov, která znáte. Pokud nevíte, jak říct něco, zkuste to popsat jinými slovy nebo gesty.


AnglickyČesky
helloahoj
goodbyena shledanou
thank youděkuji
sorrypromiňte
yesano
none
pleaseprosím
namejméno
friendpřítel
familyrodina
housedům
carauto
dogpes
catkočka
bookkniha
penpero
tablestůl
chairžidle
watervoda
foodjídlo
Angličtiny Easy Lingo

Zdroje článku:

Vocabulary list [online]. [cit. 17. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.cambridgeenglish.org/images/84669-pet-vocabulary-list.pdf

1000+ Common Daily English Phrases for Beginners (PDF) [online]. [cit. 17. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.learnenglishteam.com/common-daily-english-phrases-for-beginners/