45 nejdůležitějších anglických zkratek, které musíte znát

Anglické zkratky

Anglické zkratky jsou zkrácené formy slov nebo frází, které se používají v psané i mluvené angličtině.

Existuje mnoho druhů zkratek, například:

 • Akronymy jsou zkratky, které se vyslovují jako slova, například NATO (North Atlantic Treaty Organization), LOL (laughing out loud) nebo PIN (personal identification number).
 • Zkratky písmen jsou zkratky, které se vyslovují jako jednotlivá písmena, například USA (United States of America), BBC (British Broadcasting Corporation) nebo CV (curriculum vitae).
 • Zkratky slov jsou zkratky, které se tvoří odstraňováním části slova, například Mr. (Mister), Dr. (Doctor) nebo dept. (department).
 • Zkratky slovních spojení jsou zkratky, které se tvoří z prvních písmen slov ve slovním spojení, například ASAP (as soon as possible), DIY (do it yourself) nebo e.g. (exempli gratia).


 • Zefektivnit psanou nebo mluvenou komunikaci, tím že se ušetří čas a místo.
 • Zjednodušit složitá nebo dlouhá jména, termíny nebo koncepty.
 • Zabavit nebo vyjádřit nějakou emoci, postoj nebo náladu.
 • Formální texty jako jsou právní, vědecké nebo akademické dokumenty, kde se používají zkratky pro odborné termíny, instituce, tituly nebo odkazy.
 • Neformální texty jako jsou e-maily, zprávy, sociální média, reklamy nebo noviny, kde se používají zkratky pro zaujetí pozornosti, zvýšení srozumitelnosti nebo vytvoření osobního tónu.
 • Mluvená řeč jako jsou rozhovory, prezentace, rozhlas nebo televize, kde se používají zkratky pro zkrácení výpovědi, zvýraznění důležitosti nebo vyvolání zájmu.


 • Velká písmena se používají pro zkratky, které se vyslovují jako jednotlivá písmena nebo které označují vlastní jména, například UN (United Nations), FBI (Federal Bureau of Investigation) nebo UK (United Kingdom).
 • Tečky se používají pro zkratky slov, které se vyslovují jako plná slova, například Mr. (Mister), St. (Saint) nebo p. (page). Tečky se nepoužívají pro zkratky slovních spojení nebo akronymy, například ASAPNATO nebo DIY.
 • Čárky se používají pro oddělení zkratek v seznamu nebo větě, například The USA, UK, and EU are major economic powers nebo He has a PhD, MBA, and BSc.
 • Apostrofy se nepoužívají pro tvorbu množného čísla zkratek, například There are many NGOs in the world nebo She has two TVs in her house.
 1. ASAP – As Soon As Possible (co nejdříve)
 2. BRB – Be Right Back (brzy se vrátím)
 3. BTW – By The Way (mimochodem)
 4. DIY – Do It Yourself (udělej si sám)
 5. FAQ – Frequently Asked Questions (často kladené otázky)
 6. FYI – For Your Information (pro vaše informace)
 7. IMO – In My Opinion (podle mého názoru)
 8. LOL – Laugh Out Loud (smát se nahlas)
 9. OMG – Oh My God (ach můj Bože)
 10. RIP – Rest In Peace (odpočívej v pokoji)
 11. TGIF – Thank God It’s Friday (díkybohu je pátek)
 12. TMI – Too Much Information (příliš mnoho informací)
 13. WTF – What The Fuck (co to, proboha)
 14. IDK – I Don’t Know (nevím)
 15. IMO – In My Opinion (podle mého názoru)
 16. TBA – To Be Announced (bude oznámeno)
 17. ETA – Estimated Time of Arrival (předpokládaný čas příjezdu)
 18. RSVP – Répondez S’il Vous Plaît (odpovězte prosím)
 19. BFF – Best Friends Forever (nejlepší přátelé navždy)
 20. NSFW – Not Safe For Work (nevhodné pro práci)
 21. FYI – For Your Information (pro vaše informace)
 22. AKA – Also Known As (také známý jako)
 23. IRL – In Real Life (v reálném životě)
 24. LMK – Let Me Know (dej mi vědět)
 25. N/A – Not Available (není k dispozici)
 26. POV – Point Of View (úhel pohledu)
 27. ROFL – Rolling On the Floor Laughing (válet se smíchy na podlaze)
 28. SMH – Shaking My Head (kroutím hlavou)
 29. TBH – To Be Honest (abych byl upřímný)
 30. VIP – Very Important Person (velmi důležitá osoba)
 31. BAE – Before Anyone Else (před všemi ostatními)
 32. FOMO – Fear Of Missing Out (strach z propásnutí)
 33. YOLO – You Only Live Once (žiješ jen jednou)
 34. IMO – In My Opinion (podle mého názoru)
 35. BRB – Be Right Back (brzy se vrátím)
 36. DM – Direct Message (přímá zpráva)
 37. ICYMI – In Case You Missed It (pro případ, že byste to přehlédli)
 38. LOL – Laugh Out Loud (smát se nahlas)
 39. NBD – No Big Deal (nic velkého)
 40. 40. OOTD – Outfit Of The Day (outfit dne)
 1. P.S. – Post Scriptum (po psaní, dodatek)
 2. Q&A – Questions and Answers (otázky a odpovědi)
 3. TBD – To Be Determined (ještě není určeno)
 4. TL;DR – Too Long; Didn’t Read (příliš dlouhé; nečetl jsem)
 5. WTG – Way To Go (dobrá práce / takhle se to dělá)


Zdroje článku:

English Abbreviations and Acronyms – K Blog [online]. [cit. 16. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.kaplaninternational.com/blog/fun-languages/eng/English-abbreviations-acronyms-popular

15 englich abbreviations you need to know [online]. [cit. 16. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/blog/language/15-english-abbreviations-you-need-to-know/

50 of the most useful English abbreviations and acronymsELT Learning Journeys [online]. [cit. 16. 01. 2024]. Dostupné z: https://eltlearningjourneys.com/2015/09/23/50-of-the-most-useful-english-abbreviations-and-acronyms/