Příklady těžkých anglických slovíček i s překladem

Téma vašeho článku je těžká anglická slovíčka. Anglický jazyk je plný slov, která jsou pro neangličany obtížná vyslovit, napsat nebo pochopit. Některá z nich jsou složitá kvůli délce, pravopisu, výslovnosti nebo významu. V tomto článku se podíváme na některá z těchto slov a jejich vysvětlení.

Těžká anglická slovíčka

Následuje seznam deseti těžkých anglických slov, která jsou často považována za náročná:

 • Antidisestablishmentarianism – toto je nejdelší běžné slovo v angličtině, má 28 písmen. Znamená politické hnutí, které se staví proti zrušení oficiálního postavení církve ve státě.
 • Foccinaucinihilipilification – toto je druhé nejdelší běžné slovo v angličtině, má 29 písmen. Znamená považování něčeho za bezcenné nebo nicotné.
 • Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis – toto je nejdelší slovo v anglickém slovníku, má 45 písmen. Znamená onemocnění plic způsobené vdechováním prachu z vulkanického skla.
 • Rhythm – toto je nejdelší slovo v angličtině, které nemá samohlásky. Znamená pravidelný opakující se vzor zvuků nebo pohybů.
 • Colonel – toto slovo je velmi těžké vyslovit, protože se čte jako /ˈkɜːnəl/, což je velmi odlišné od jeho pravopisu. Znamená důstojníka v armádě.
 • Onomatopoeia – toto slovo je velmi těžké napsat, protože má mnoho samohlásek a dvojitých písmen. Znamená slovo, které napodobuje zvuk, který popisuje, například buzz, hiss, meow.
 • Synecdoche – toto slovo je velmi těžké pochopit, protože je to složitá stylistická figura. Znamená použití části za celek nebo celku za část, například když řekneme “všechny ruce na palubu” místo “všichni námořníci na palubu”.
 • Heterogeneous – toto slovo je velmi těžké vyslovit i napsat, protože má mnoho slabik a nepravidelný pravopis. Znamená složený z různých nebo nesourodých částí nebo prvků.
 • Quarantine – toto slovo je velmi aktuální, protože se týká opatření proti šíření nemocí. Znamená izolaci osob nebo zvířat, které byly vystaveny infekci nebo se podezírají, že jsou nakažené.
 • Liaison – toto slovo je původem z francouzštiny, a proto má neobvyklý pravopis a výslovnost pro angličtinu. Znamená spojení nebo spolupráci mezi lidmi nebo organizacemi, nebo také tajný milostný vztah.


Naučit se těžká anglická slovíčka není snadné, ale existují některé tipy a triky, které vám mohou pomoci. Například:

 1. Opakujte si slovíčka pravidelně, nejlépe každý den. Můžete si vytvořit vlastní kartičky nebo použít nějakou aplikaci, jako je Anki nebo Shadowloop, které vám pomohou zapamatovat si slovíčka pomocí opakovacího systému.
 2. Učte se slovíčka v kontextu, nejen izolovaně. Snažte se používat slovíčka ve větách, které souvisí s vaším životem, zájmy nebo cíli. Čtěte a poslouchejte anglické texty, které obsahují slovíčka, která se chcete naučit. Můžete si vybrat knížky nebo filmy podle své úrovně angličtiny, například Penguin Readers nebo jednoduché anglické filmy s anglickými titulky.
 3. Učte se slovíčka v tematických skupinách, které jsou pro vás zajímavé nebo důležité. Například, pokud se zajímáte o sport, učte se slovíčka týkající se sportu. Pokud plánujete cestovat, učte se slovíčka týkající se cestování. Můžete si najít seznamy slovíček podle témat na internetu nebo si je vytvořit sami.
 4. Využívejte myšlenkové mapy pro uspořádání slovíček a jejich vzájemné podřazenosti a nadřazenosti. Například, pokud se učíte slovíčka týkající se jídla, můžete si vytvořit myšlenkovou mapu, kde budete mít hlavní kategorii “jídlo” a pak podkategorie jako “ovoce”, “zelenina”, “maso” atd. A pod nimi konkrétní slovíčka jako “jablko”, “mrkev”, “kuře” atd. Tím si lépe zapamatujete slovíčka a jejich významy a souvislosti.


Zdroje článku:

List of 50 Difficult Words & Synonyms in English | Updated 2023 | IDP IELTS [online]. [cit. 15. 01. 2024]. Dostupné z: https://ielts.co.nz/newzealand/prepare/article-50-most-difficult-english-words-synonyms-updated-2023

Vocabulary list [online]. [cit. 15. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.vocabulary.com/lists/191545

10 most difficult words in english [online]. [cit. 15. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/blog/language/10-most-difficult-words-in-english/