Jazyková úroveň angličtiny A2 (mírně pokročilý)

Jazyková úroveň angličtiny A2 je jednou z šesti úrovní, které definuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)1. Tento dokument vytvořila Rada Evropy, aby sjednotila a zjednodušila hodnocení jazykových znalostí osob v Evropské unii. SERR poskytuje objektivní kritéria pro popis jazykové způsobilosti a usnadňuje tím uznávání a srovnání kvalifikačních osvědčení získaných v různých studijních kontextech.

Jazyková úroveň angličtiny A2

Jazyková úroveň angličtiny A2 patří do kategorie A, která označuje základní uživatele jazyka. Uživatel jazyka na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání).

Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Uživatel jazyka umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.SERR rozděluje jazykové schopnosti do čtyř dovedností:

 1. Porozumění (čtení a poslech)
 2. Mluvení (ústní interakce a samostatný ústní projev)
 3. Psaní

Pro každou dovednost popisuje, co uživatel jazyka na úrovni A2 umí a co ještě potřebuje zlepšit.

Čtení

 • Uživatel jazyka na úrovni A2 zvládá číst krátké jednoduché texty.
 • Dále umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či jízdních řádech.
 • Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Poslech

 • Uživatel jazyka na úrovni A2 rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o své osobě a vaší rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání).
 • Dokáže pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

Ústní interakce

 • Uživatel jazyka na úrovni A2 umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech.
 • Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle ještě nerozumí natolik, abyste konverzaci sám/a dokázal/a udržet.

Samostatný ústní projev

 • Uživatel jazyka na úrovni A2 umí použít řadu frází a vět, abyste jednoduchým způsobem popsal/a vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Psaní

 • Uživatel jazyka na úrovni A2 umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se vašich základních potřeb.
 • Zvládne napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.


Související témata:

Pokud chcete zlepšit svou angličtinu na úrovni A2, můžete využít různé zdroje a metody. Zde je několik tipů, jak se efektivně učit:

 1. Používejte učebnice, které jsou určené pro úroveň A2 a obsahují gramatiku, slovní zásobu, cvičení a texty vhodné pro vaši úroveň. Můžete si také pořídit pracovní sešit nebo interaktivní CD-ROM, které vám pomohou procvičit a zopakovat naučené látky.
 2. Čtěte jednoduché texty, které vás zajímají, např. články, pohádky, komiksy, brožury, letáky, e-maily atd. Snažte se porozumět hlavní myšlence a klíčovým slovům. Pokud narazíte na neznámé slovo, zkuste si ho odvodit z kontextu nebo ho najít ve slovníku.
 3. Poslouchejte anglicky mluvící osoby, např. v rádiu, televizi, filmech, písničkách, podcastech atd. Snažte se rozlišit jednotlivá slova a pochopit celkový smysl. Opakujte za mluvčími fráze a věty, abyste si zlepšili výslovnost a intonaci.
 4. Mluvte anglicky s ostatními, např. s rodinou, přáteli, spolužáky, učiteli, cizinci atd. Využijte každou příležitost k procvičení vaší ústní komunikace. Nebojte se chyb, ale snažte se je opravit. Používejte jednoduché a běžné výrazy, které se týkají vašeho života a zájmů.
 5. Pište anglicky, např. deník, poznámky, e-maily, dopisy, zprávy, komentáře atd. Zkuste vyjádřit své myšlenky a pocity jednoduchým způsobem. Dodržujte základní pravidla pravopisu a interpunkce. Nechte si zkontrolovat vaše texty od někoho, kdo anglicky umí lépe než vy.
Jazyky online zdarma

Zdroje článku:

English A2 level – CEFR definition and tests | EF SET [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.efset.org/cefr/a2/

A2 English level | British Council [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/a2

A2 Pre-intermediate | LearnEnglish [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/understand-your-english-level/a2-pre-intermediate