Co znamená zkratka BC v angličtině?

Zkratka „BC“ v angličtině znamená „Before Christ„, což v překladu znamená „před Kristem“. Používá se v historickém datování k označení let před narozením Ježíše Krista.

Například rok „400 BC“ označuje rok 400 let před narozením Krista.Zdroje článku:

b-c abbreviation – Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced American Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/b-c

BC | English meaning – Cambridge Dictionary [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bc