Co znamená anglická zkratka DPH?

Anglická zkratka „DPH“ znamená „Daň z přidané hodnoty„. V angličtině se tato daň obvykle zkracuje jako „VAT“, což znamená „Value Added Tax“.

Jedná se o spotřební daň, která se aplikuje na většinu zboží a služeb prodávaných pro konečnou spotřebu.Zdroje článku:

DPH | Cloudflare [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://en.bab.la/dictionary/czech-english/dph

DPH [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/browse/dph