100 nejpoužívanějších anglických slovíček s překladem

Angličtina je jazyk bohatý na slovní zásobu, ale věděli jste, že velká část každodenní komunikace závisí na relativně malém počtu slov? Pochopení a osvojení těchto slov může být klíčem k lepšímu porozumění a plynulosti v angličtině. Tento článek se zaměřuje na 100 nejpoužívanějších anglických slovíček.

100 nejpoužívanějších anglických slovíček

Podle výzkumů univerzity Oxford existuje 100 anglických slov, která tvoří 50 % angličtiny, protože se vyskytují tak často. Tato slova jsou obvykle krátká a mají za úkol spojit nebo určit význam jiných slov.

Říkáme jim „funkční slova„. Patří sem například thebetoofandainthathaveI a další. Tato slova byste měli znát a umět správně používat, protože jsou základem anglické gramatiky a syntaxe.

Kromě funkčních slov je také důležité znát obsahová slova, která nesou informaci o konkrétních věcech, činnostech nebo vlastnostech. Patří sem podstatná jménaslovesa a přídavná jména. Mezi 100 nejpoužívanějších slov v angličtině patří například timepersonyeardaythingmanwomanlifeworldhand (podstatná jména), getmakegoknowtakeseecomethinklookwant (slovesa), goodnewfirstlastlonggreatlittleownotherold (přídavná jména).Tento seznam bude užitečný pro každého, kdo se učí angličtinu nebo chce zlepšit svou slovní zásobu.

Mezi nejznámější patří:

 1. the (ten, ta, to)
 2. be (být)
 3. to (do, k)
 4. of (z, o)
 5. and (a)
 6. a (jeden, jedna, jedno)
 7. in (v, ve)
 8. that (že, ten, tamten)
 9. have (mít)
 10. I (já)
 11. it (to, ono)
 12. for (pro, na)
 13. not (ne)
 14. on (na)
 15. with (s, se)
 16. he (on)
 17. as (jako, tak jako)
 18. you (ty, vy)
 19. do (dělat, udělat)
 20. at (u, na, při)
 21. this (tento, tato, toto)
 22. but (ale, kromě)
 23. his (jeho)
 24. by (od, podle, u)
 25. from (od, z)
 26. they (oni, ony, ona)
 27. we (my)
 28. say (říci, říkat)
 29. her (její, ji)
 30. she (ona)
 31. or (nebo)
 32. an (jeden, jedna, jedno)
 33. will (bude, vůle)
 34. my (můj, má, mé)
 35. one (jeden, jedna, jedno)
 36. all (všichni, všechno)
 37. would (by, byl by)
 38. there (tam)
 39. their (jejich)
 40. what (co, jaký)
 41. so (tak, tedy)
 42. up (nahoru, vzhůru)
 43. out (ven, venku)
 44. if (jestli, kdyby)
 45. about (o, okolo)
 46. who (kdo)
 47. get (dostat, získat)
 48. which (který, jaký)
 49. go (jít, jet)
 50. me (mě, mně)
 51. when (kdy, když)
 52. make (udělat, dělat)
 53. can (může, umět)
 54. like (jako, líbit se)
 55. time (čas)
 56. no (ne)
 57. just (jen, právě)
 58. him (jemu, ho)
 59. know (vědět, znát)
 60. take (vzít, brát)
 61. people (lidé)
 62. into (do, v)
 63. year (rok)
 64. your (tvůj, vaše)
 65. good (dobrý, dobrá, dobré)
 66. some (nějaký, někteří)
 67. could (mohl by, mohla by)
 68. them (je, jim)
 69. see (vidět, uvidět)
 70. other (jiný, ostatní)
 71. than (než)
 72. then (pak, potom)
 73. now (nyní, teď)
 74. look (podívat se, vypadat)
 75. only (jen, pouze)
 76. come (přijít, přijet)
 77. its (jeho, její, jehož)
 78. over (přes, nad)
 79. think (myslet, přemýšlet)
 80. also (také)
 81. back (zpět, záda)
 82. after (po, poté)
 83. use (použít, užívat)
 84. two (dva, dvě)
 85. how (jak, jakým způsobem)
 86. our (náš, naše)
 87. work (pracovat, práce)
 88. first (první)
 89. well (dobře, studna)
 90. way (způsob, cesta)
 91. even (dokonce, rovný)
 92. new (nový, nová)
 93. want (chtít)
 94. because (protože)
 95. any (jakýkoliv, žádný)
 96. these (tyto, tito)
 97. give (dát, darovat)
 98. day (den)
 99. most (většina, nejvíce)
 100. us (nás, nám)

Pokud se naučíte těchto 100 slov, budete schopni porozumět polovině anglických textů a zvládnout základní konverzaci na běžná témata. Samozřejmě to nestačí, abyste se stali mistrem angličtiny, ale je to dobrý start.Zdroje článku:

The 100 most common words in English – Espresso English [online]. [cit. 05. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.espressoenglish.net/the-100-most-common-words-in-english/

Most common words in English – Wikipedia [online]. [cit. 05. 01. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Most_common_words_in_English

100 most common words in English | EF Global Site (English) [online]. [cit. 05. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-vocabulary/top-100-words/