Nejvýznamnější mezinárodní anglické zkratky

Angličtina je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě, a to nejen v rámci anglicky mluvících zemí. V dnešní globalizované společnosti je angličtina lingua franca mnoha oblastí, včetně vědy, technologie, obchodu a diplomacie. S tím se také stávají anglické zkratky stále běžnějšími a důležitými. V tomto článku se podíváme na některé z nejběžnějších mezinárodních anglických zkratkách a vysvětlíme, co znamenají.

 1. UN – United Nations (Spojené národy)
  • UN je zkratkou pro Organizaci spojených národů, mezinárodní organizaci založenou po druhé světové válce s cílem udržovat mír a spolupráci mezi národy.
 2. NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance)
  • NATO je vojenská aliance, která byla založena během studené války a spojuje několik zemí ze Severní Ameriky a Evropy za účelem vzájemné obrany.
 3. EU – European Union (Evropská unie)
  • EU je politicko-ekonomický blok, který spojuje několik evropských zemí s cílem posílit hospodářskou a politickou spolupráci.
 4. GDP – Gross Domestic Product (Hrubý domácí produkt)
  • GDP je ekonomický ukazatel, který měří celkovou hodnotu výrobků a služeb vyrobených v rámci určité země za určité období.
 5. CEO – Chief Executive Officer (Výkonný ředitel)
  • CEO je nejvyšší manažer společnosti, který je zodpovědný za celkové řízení a strategické rozhodování.
 6. NASA – National Aeronautics and Space Administration (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku)
  • NASA je agentura americké vlády, která se specializuje na výzkum a vývoj kosmických technologií a průzkum vesmíru.
 7. AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome (Získaný imunodeficienční syndrom)
  • AIDS je vážné onemocnění spojené s oslabením imunitního systému v důsledku infekce virem HIV.
 8. VIP – Very Important Person (Velmi důležitá osoba)
  • VIP označuje osobu, která má zvláštní nebo význačný status v určitém kontextu.
 9. DIY – Do It Yourself (Udělej si sám)
  • DIY se používá k označení projektů, které si lidé vytvoří sami bez profesionální pomoci.
 10. FBI – Federal Bureau of Investigation (Federální úřad pro vyšetřování)
  • FBI je americký federální úřad zodpovědný za vyšetřování trestných činů a vnitřní bezpečnost.
 11. HIV – Human Immunodeficiency Virus (Lidský imunodeficienční virus)
  • HIV je virus, který způsobuje infekci imunitního systému a může vést k onemocnění AIDS.
 12. CEO – Central European Time (Středoevropský čas)
  • CEO je standardní časová zóna používaná ve střední Evropě.


Toto je pouze malý výčet mezinárodních anglických zkratk, které se běžně vyskytují v různých oblastech. Tyto zkratky usnadňují komunikaci mezi lidmi z různých koutů světa a jsou důležitým nástrojem v globalizovaném světě.

Zdroje článku:

15 English abbvreviations you need to know [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/blog/language/15-english-abbreviations-you-need-to-know/

English Abbreviations and Acronyms – K Blog [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.kaplaninternational.com/blog/fun-languages/eng/English-abbreviations-acronyms-popular

English abbreviations – The most important [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.alphatrad.com/news/most-important-english-abbreviations