100 nejpoužívanějších anglických slov, které musíte znát

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejvíce studovaných jazyků na světě. Základní slovní zásoba anglického jazyka může být velmi rozmanitá, ale existuje skupina slov, která se objevuje nejčastěji. Těchto 100 slov tvoří základ mnoha běžných konverzací a textů. Poznat je může významně pomoci při učení se jazyka a jeho používání.

100 nejpoužívanějších anglických slov
 1. the – určitý člen
 2. be – být
 3. to – k, do, pro
 4. of – z, o
 5. and – a
 6. a – neurčitý člen
 7. in – v
 8. that – že, ten, ta, to
 9. have – mít
 10. I – já
 11. it – to
 12. for – pro, za
 13. not – ne
 14. on – na
 15. with – s
 16. he – on
 17. as – jako
 18. you – ty, vy
 19. do – dělat
 20. at – u, na, při
 21. this – tento, tato, toto
 22. but – ale
 23. his – jeho
 24. by – od, podle
 25. from – z, od
 26. they – oni
 27. we – my
 28. say – říkat
 29. her – její, ji
 30. she – ona
 31. or – nebo
 32. an – neurčitý člen ve spojení se slovy začínajícími samohláskou
 33. will – bude
 34. my – můj, moje
 35. one – jeden, jedna
 36. all – všichni, všechno
 37. would – by
 38. there – tam
 39. their – jejich
 40. what – co
 41. so – tak
 42. up – nahoru
 43. out – ven, venku
 44. if – jestli, kdyby
 45. about – o
 46. who – kdo
 47. get – dostat
 48. which – který, která, které
 49. go – jít
 50. me – mě, mne


 1. time – čas
 2. if – jestliže, pokud
 3. will – budu, budeš, bude
 4. how – jak
 5. said – řekl, řekla
 6. an – neurčitý člen před slovy začínajícími na samohlásku
 7. each – každý, každá, každé
 8. tell – říci, povědět
 9. does – dělá (třetí osoba jednotného čísla přítomného času slovesa „do“)
 10. set – nastavit, sada
 11. three – tři
 12. want – chtít
 13. air – vzduch
 14. well – dobře, studna
 15. also – také
 16. play – hrát, hra
 17. small – malý, malá, malé
 18. end – konec, ukončit
 19. put – položit, dát
 20. home – domov, doma
 21. read – číst
 22. hand – ruka, dát (něco do ruky)
 23. port – přístav
 24. large – velký, velká, velké
 25. spell – hláskovat, kouzlo
 26. add – přidat
 27. even – dokonce, rovný
 28. land – země, přistát
 29. here – zde, tady
 30. must – muset
 31. big – velký
 32. high – vysoký
 33. such – takový
 34. follow – následovat
 35. act – jednat, akt
 36. why – proč
 37. ask – ptát se
 38. men – muži
 39. change – změna, změnit
 40. went – šel, šla (minulý čas slovesa „go“)
 41. light – světlo, lehký
 42. kind – druh, laskavý
 43. off – vypnuto, pryč
 44. need – potřebovat
 45. house – dům
 46. picture – obrázek
 47. try – zkoušet, snažit se
 48. us – nás, nám
 49. again – znovu
 50. animal – zvíře


Nejpoužívanější slova v angličtině jsou ta, která se vyskytují nejčastěji v psaných i mluvených textech.

Jsou to slova, která spojují věty, vyjadřují základní pojmy a funkce, nebo popisují běžné situace a věci.

Mezi nejpoužívanější patří:

a, the, and, of, to, in, I, you, he, she, it, we, they, can, will, do, have, be, go, come, see, say, know, like, think, want, give, take, time, day, year, people, thing, good, bad, big, small, new, old, first, last, long, short, high, low, right, left, here, there, now, then, how, why, what, who, where, when, which, that, this, those, these a další.

Tato slova tvoří jádro anglického jazyka a jsou nezbytná pro porozumění a dorozumívání se.

Podle některých odhadů pokrývají asi 50 % všech slov v běžných textech. To znamená, že pokud je znáte, máte polovinu práce hotovou.

To záleží na vašich cílech a úrovni angličtiny. Pokud jste začátečník a chcete se naučit základy, stačí vám znát asi 1000 nejpoužívanějších slov.

S tímto počtem slov se budete moci domluvit na běžná témata, jako je rodina, práce, koníčky, počasí, jídlo, cestování, nakupování, zdraví, sport, hudba a další.

Také budete schopni číst a psát jednoduché texty, jako jsou e-maily, zprávy, reklamy, letáky, články, pohádky a další.

Pokud chcete zlepšit svou angličtinu a dosáhnout střední úrovně, měli byste si osvojit asi 3000 nejpoužívanějších slov.

S tímto slovníkem se budete moci vyjadřovat plynněji a srozumitelněji, používat složitější větné konstrukce, rozumět 90 % běžných textů a mluvit o širší škále témat, jako je vzdělání, kultura, politika, ekonomika, věda, technologie, umění, historie, příroda a další.

Pokud chcete dosáhnout pokročilé úrovně angličtiny a být schopni komunikovat jako rodilý mluvčí, potřebujete znát asi 10 000 nejpoužívanějších slov.

S tímto slovníkem se budete moci vyjadřovat přesně a nuancovaně, používat různé styly a rejstříky, rozumět 99 % textů, včetně odborných a literárních, a mluvit o jakémkoli tématu, které vás zajímá, bez problémů a omezení.

Naučit se nejpoužívanější slova v angličtině není tak těžké, jak by se mohlo zdát….

Stačí dodržovat několik zásad a tipů, které vám pomohou si slova zapamatovat a používat je správně.

Zde jsou některé z nich:

To znamená, že byste měli vidět a slyšet, jak se slova používají ve větách, odstavcích, dialozích, textech a situacích. Tak si lépe zapamatujete jejich význam, pravopis, výslovnost, gramatiku a slovní spojení.

Například místo toho, abyste se učili slovo book jako samostatnou položku, učte se ho v různých kontextech, jako například:

 • I like to read books. (Mám rád čtení knih.)
 • She booked a flight to London. (Zarezervovala si let do Londýna.)
 • This is a book about dinosaurs. (Toto je kniha o dinosaurech.)
 • He is booking a hotel room. (Rezervuje si hotelový pokoj.)
 • Can you book me a table for two? (Můžeš mi zamluvit stůl pro dva?)
Jak se naučit angličtinu

To vám pomůže udržet motivaci, soustředit se na slova, která jsou pro vás užitečná a relevantní, a zároveň si rozšířit obzory a poznat nové věci.

Například, pokud máte rádi sport, učte se slova, která se týkají různých sportů, pravidel, vybavení, soutěží, sportovců a dalších souvisejících aspektů.

Pokud máte rádi hudbu, učte se slova, která se týkají různých hudebních žánrů, nástrojů, písní, zpěváků, kapel a dalších souvisejících aspektů.

To znamená, že byste měli používat slova, která se učíte, nejen je pasivně číst nebo poslouchat.

Můžete si psát vlastní věty, příběhy, deníky, e-maily, zprávy, komentáře, recenze a další texty s použitím nových slov. Můžete si také mluvit sám se sebou, s přáteli, rodinou, spolužáky, učiteli, nebo s online partnery a cvičit si nová slova v různých situacích a tématech.

Také si můžete hrát různé hry, jako jsou křížovky, hádanky, pexeso, scrabble, hangman a další, které vám pomohou si slova procvičit a zábavně si je zapamatovat.To vám pomůže si lépe představit a zapamatovat slova, která popisují nějaké objekty, barvy, tvary, zvuky, pocity, činnosti a další.

Můžete si například prohlížet obrázky, videa, animace, prezentace, komiksy, plakáty a další vizuální materiály, které ilustrují nová slova.

Také si můžete poslouchat písně, básně, příběhy, rozhlasové pořady, podcasty, audioknihy a další zvukové materiály, které vám pomohou si osvojit nová slova.

To vám pomůže si lépe zapamatovat slova, která jsou pro vás obtížná, nepravidelná, podobná, opačná, nebo málo frekventovaná. Můžete si například vytvářet asociace mezi slovy a jejich významem, například:

cat (kočka) – připomíná mi zvuk, který dělá kočka, když mňouká: cat, cat, cat

knife (nůž) – připomíná mi tvar písmene f, které je na konci slova: knife má f

beautiful (krásný) – připomíná mi slovo beauty (krása), které je v něm obsaženo: beautiful je plný beauty

Můžete si také vytvářet mnemotechniky, které vám pomohou si zapamatovat slova pomocí rýmů, akronymů, vtipů, příběhů, nebo jiných pomůcek, například:

 • stationery (papírnictví) – rýmuje se s ery, které je na konci slova: stationery má ery
 • ROYGBIV – je akronym pro barvy duhy: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo, fialová)
 • dessert (dezert) – má dvojité s, protože chceme více sladkého: dessert má dvojité s
 • principal (ředitel) – je pal (kamarád), který nám řídí školu: principal je pal

Můžete si také používat paměťové techniky, které vám pomohou si uspořádat a uložit slova do vaší dlouhodobé paměti, například:

 • Poknout (lokace) – je technika, která spočívá v tom, že si představíte místo, které znáte dobře, například váš dům, a na různých místech v něm si umístíte slova, která se chcete naučit, například:
  • Na stole v kuchyni je apple (jablko).
  • Na gauči v obýváku je dog (pes).
  • Na posteli v ložnici je book (kniha).
  • Na záchodě v koupelně je toilet (záchod).

Potom si procházíte svou lokací v mysli a připomínáte si slova, která jste tam umístili.

 • Příběh – je technika, která spočívá v tom, že si vymyslíte příběh, který obsahuje slova, která se chcete naučit, a který je pro vás zajímavý, vtipný, absurdní, nebo šokující, například:
  • Jeden den jsem šel do zoo (zoo), kde jsem viděl lion (lva), který utekl z cage (klece) a začal pronásledovat keeper (ošetřovatele). Naštěstí přišel hero (hrdina), který zastavil lion (lva) pomocí rope (lana) a chair (židle). Pak jsem šel do cafe (kavárny), kde jsem si dal coffee (kávu) a cake (koláč) a poděkoval hero (hrdinovi) za jeho bravery (odvahu).

Potom si opakujete svůj příběh a připomínáte si slova, která jste do něj zařadili.

Zdroje článku:

How to learn english faster [online]. [cit. 09. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/blog/language/how-to-learn-english-faster/

Learn English Online | British Council [online]. [cit. 09. 01. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/

13 Ways to Learn English Fast and Effectively [online]. [cit. 09. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.englishpath.com/13-ways-to-learn-english-fast-and-effectively/