Co znamená zkratka CCA v angličtině?

Zkratka „cca“ je v angličtině ekvivalentem k „approx.“, což je zkrácenina pro „approximately“.

Slovo „approximately“ znamená „přibližně“ nebo „zhruba“ a používá se, když chceme vyjádřit, že uvedené číslo nebo množství není přesné, ale je to blízký odhad.

Například když řekneme, že na akci bylo „cca 100 lidí„, myslíme tím, že počet účastníků se pohyboval kolem stovky, ale nemusí to být přesně 100.

Tato zkratka se běžně používá v mnoha kontextech, včetně vědy, obchodu, inženýrství a každodenního života, když chceme naznačit, že něco není přesné, ale je dostatečně blízko k reálné hodnotě nebo situaci.

Výraz „approx.“ je tedy užitečný pro situace, kde přesnost není zásadní, ale stále chceme poskytnout obecnou představu o velikosti, množství nebo rozsahu něčeho.


Jazyky online zdarma

Zdroje článku:

CCA [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/browse/c-c-a

CCA Definition & Meaning – Merriam-Webster [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/CCA

CCA [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cca