Základní věty v angličtině, které musíte umět

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejvlivnějších jazyků na světě. Ať už cestujete, pracujete, studujete nebo se bavíte, angličtina vám může otevřít dveře k novým zkušenostem, lidem a kulturám. Ale jak se naučit anglicky dobře? Kromě slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti je důležité také znát základní věty, které se používají v běžné komunikaci.

Základní věty v angličtině

V tomto článku vám představíme některé z nejdůležitějších a nejužitečnějších základních vět v angličtině, které byste měli znát a umět použít. Rozdělili jsme je do několika kategorií podle situací, ve kterých se mohou hodit. U každé věty najdete také její překlad do češtiny a příklad jejího použití v dialogu. Na konci článku vám také dáme několik tipů, jak si tyto věty zapamatovat a procvičit.

Základní věty v angličtině jsou takové, které vám pomohou navázat kontakt, vyjádřit své potřeby, požádat o pomoc, poděkovat, omluvit se, pochválit, vyjádřit svůj názor nebo pocity, a mnoho dalších.

Znát tyto věty vám usnadní porozumění a zapojení do konverzace s rodilými mluvčími nebo s jinými cizinci, kteří také mluví anglicky.

Seznamování v angličtině

Pozdravit a rozloučit se je základní slušnost, kterou byste měli dodržovat při každém setkání nebo rozchodu s někým. V angličtině existuje několik způsobů, jak to udělat, podle toho, jak formální nebo neformální je situace, a také podle času dne.

Toto jsou nejčastější a nejuniverzálnější pozdravy, které můžete použít v jakékoli situaci, ať už se setkáváte s přáteli, kolegy, rodinou nebo cizinci. Hello je trochu formálnější než Hi, ale oba jsou přijatelné.

Například:

A: Hello, I’m John. Nice to meet you. – Ahoj, jsem John. Těší mě.

B: Hi, I’m Anna. Nice to meet you too. – Čau, jsem Anna. Taky mě těší.

Good morning / afternoon / evening – Dobré ráno / odpoledne / večer

Tyto pozdravy se používají podle času dne, kdy se setkáváte s někým.

Good morning se říká od rána do poledne, good afternoon od poledne do večera a good evening od večera do noci.

Tyto pozdravy jsou formálnější než hello nebo hi, a používají se často v pracovních nebo obchodních situacích, nebo když chcete být zdvořilí k někomu, koho neznáte dobře.

A: Good morning, Mr. Smith. How are you today? – Dobré ráno, pane Smith. Jak se máte dnes?

B: Good morning, Mrs. Jones. I’m fine, thank you. And you? – Dobré ráno, paní Jonesová. Jsem v pořádku, děkuji. A vy?

Toto jsou nejčastější a nejuniverzálnější způsoby, jak se rozloučit s někým, když odcházíte. Goodbye je trochu formálnější než Bye, ale oba jsou přijatelné.

A: It was nice talking to you. Goodbye. – Bylo hezké si s vámi popovídat. Sbohem.

B: Yes, it was. Bye. – Ano, bylo. Pa.

Tento způsob rozloučení se používá jen v noci, když jdete spát nebo se loučíte s někým, kdo jde spát. Není to totéž jako good evening, který se používá jako pozdrav, když se setkáváte s někým večer.

A: I’m going to bed now. Good night. – Jdu už spát. Dobrou noc.

B: Good night. Sleep well. – Dobrou noc. Spi dobře.

Anglické děti

Když potkáte někoho nového, je dobré se představit a zjistit něco o druhé osobě.

Zde jsou některé základní věty, které vám pomohou se seznámit s někým.

Toto je nejjednodušší způsob, jak se zeptat na jméno někoho, koho jste právě potkali. Pokud chcete být zdvořilejší, můžete použít frázi What’s your name, please? – Jak se, prosím, jmenujete?

A: Hi, I’m Peter. What’s your name? – Ahoj, jsem Petr. Jak se jmenuješ?

B: I’m Eva. Nice to meet you, Peter. – Jsem Eva. Těší mě, Petře.

My name is … / I’m … – Jmenuji se … / Jsem …

Toto jsou nejjednodušší způsoby, jak říct své jméno, když se představujete. My name is je trochu formálnější než I’m, ale oba jsou přijatelné.

A: Hello, my name is David. – Ahoj, jmenuji se David.

B: Hi, I’m Laura. – Ahoj, jsem Laura.

Toto je běžný způsob, jak se zeptat na národnost nebo původ někoho, koho jste právě potkali.

Pokud chcete být zdvořilejší, můžete použít frázi Where are you from, please? – Odkud jste, prosím?

A: Where are you from? – Odkud jsi?

B: I’m from France. And you? – Jsem z Francie. A ty?

Toto je nejjednodušší způsob, jak říct, odkud pocházíte. Můžete použít název země, města, regionu nebo kontinentu, podle toho, co chcete sdělit.

A: I’m from Germany. – Jsem z Německa.

B: I’m from Prague. – Jsem z Prahy.

Toto je způsob, jak se zeptat na věk někoho, koho jste právě potkali.

Tato otázka může být považována za nezdvořilou nebo osobní, takže je lepší ji používat jen v neformálních situacích, nebo když se ptáte dětí.

Toto je nejjednodušší způsob, jak říct svůj věk, když se představujete.

Můžete použít číslovku nebo slovně vyjádřit svůj věk.

A: How old are you? – Kolik ti je?

B: I’m 25 years old. – Je mi 25 let.

Toto je způsob, jak se zeptat na povolání nebo zaměstnání někoho, koho jste právě potkali.

Pokud chcete být zdvořilejší, můžete použít frázi What do you do for a living? – Čím se živíte?

A: What do you do? – Co děláš?

B: I’m a teacher. And you? – Jsem učitel. A ty?

Toto je nejjednodušší způsob, jak říct své povolání nebo zaměstnání, když se představujete. Můžete použít název profese nebo oboru, ve kterém pracujete.

A: I’m a doctor. – Jsem doktor.

B: I’m a student. – Jsem student.

Toto je způsob, jak se zeptat na zájmy nebo koníčky někoho, koho jste právě potkali.

Tato otázka vám pomůže zjistit, co má druhá osoba ráda, a najít společná témata k rozhovoru.

A: What are your hobbies? – Jaké máš koníčky?

B: I like reading, playing guitar and traveling. And you? – Mám rád čtení, hraní na kytaru a cestování. A ty?

I like … / I love … / I enjoy … – Mám rád … / Miluji … / Baví mě …

Toto jsou nejjednodušší způsoby, jak říct své zájmy nebo koníčky, když se představujete. Můžete použít podstatná jména, slovesa nebo přídavná jména, která popisují, co vás baví nebo co vás zajímá.

A: I like sports, especially football and tennis. – Mám rád sport, hlavně fotbal a tenis.

B: I love animals, especially dogs and cats. – Miluji zvířata, zvlášť psy a kočky.

Tipy, jak si zapamatovat a procvičit základní věty v angličtině

  • Čtěte a poslouchejte anglické texty a nahrávky, které obsahují základní věty, a všímejte si, jak se používají v různých situacích a kontextech.
  • Opakujte a nahlas vyslovujte základní věty, které jste se naučili, a snažte se je správně vyslovit a akcentovat.
  • Napište si základní věty na papír nebo do sešitu, a zkuste si je zapamatovat a přeložit do češtiny a zpět do angličtiny.
  • Vymýšlejte si vlastní dialogy nebo konverzace, ve kterých použijete základní věty, a zkuste je nahrát nebo přehrát s někým, kdo také mluví anglicky.
  • Hledejte příležitosti, kdy můžete použít základní věty v reálných situacích, například když cestujete, nakupujete, objednáváte jídlo, telefonujete, chatujete nebo se setkáváte s novými lidmi.

Doufáme, že vám tento článek pomohl se seznámit s některými z nejdůležitějších a nejužitečnějších základních vět v angličtině, které byste měli znát a umět použít.

Pokud chcete zlepšit svou angličtinu ještě více, doporučujeme vám navštívit naši webovou stránku, kde najdete další články, lekce, cvičení, testy a hry, které vám pomohou naučit se anglicky zábavně a efektivně. 

Zdroje článku:

Simple English Sentences You Can Use in Everyday Communication │40 Sentence Examples [online]. [cit. 06. 02. 2024]. Dostupné z: https://byjus.com/english/simple-english-sentences/

93 Simple English Sentences: Say More With Less [online]. [cit. 06. 02. 2024]. Dostupné z: https://naturalenglishcentral.com/simple-english-sentences/