Základní věty v angličtině, které musíte umět

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejvlivnějších jazyků na světě. Ať už cestujete, pracujete, studujete nebo se bavíte, angličtina vám může otevřít dveře k novým zkušenostem, lidem a kulturám. Ale jak se naučit anglicky dobře? Kromě slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti je důležité také znát základní věty, které se používají v běžné komunikaci.

Základní věty v angličtině

V tomto článku vám představíme některé z nejdůležitějších a nejužitečnějších základních vět v angličtině, které byste měli znát a umět použít. Rozdělili jsme je do několika kategorií podle situací, ve kterých se mohou hodit. U každé věty najdete také její překlad do češtiny a příklad jejího použití v dialogu. Na konci článku vám také dáme několik tipů, jak si tyto věty zapamatovat a procvičit.Základní věty v angličtině jsou takové, které vám pomohou navázat kontakt, vyjádřit své potřeby, požádat o pomoc, poděkovat, omluvit se, pochválit, vyjádřit svůj názor nebo pocity, a mnoho dalších.

Znát tyto věty vám usnadní porozumění a zapojení do konverzace s rodilými mluvčími nebo s jinými cizinci, kteří také mluví anglicky.

Seznamování v angličtině

Pozdravit a rozloučit se je základní slušnost, kterou byste měli dodržovat při každém setkání nebo rozchodu s někým. V angličtině existuje několik způsobů, jak to udělat, podle toho, jak formální nebo neformální je situace, a také podle času dne.

Toto jsou nejčastější a nejuniverzálnější pozdravy, které můžete použít v jakékoli situaci, ať už se setkáváte s přáteli, kolegy, rodinou nebo cizinci. Hello je trochu formálnější než Hi, ale oba jsou přijatelné.

Například:

A: Hello, I’m John. Nice to meet you. – Ahoj, jsem John. Těší mě.

B: Hi, I’m Anna. Nice to meet you too. – Čau, jsem Anna. Taky mě těší.

Good morning / afternoon / evening – Dobré ráno / odpoledne / večer

Tyto pozdravy se používají podle času dne, kdy se setkáváte s někým.Good morning se říká od rána do poledne, good afternoon od poledne do večera a good evening od večera do noci.

Tyto pozdravy jsou formálnější než hello nebo hi, a používají se často v pracovních nebo obchodních situacích, nebo když chcete být zdvořilí k někomu, koho neznáte dobře.

A: Good morning, Mr. Smith. How are you today? – Dobré ráno, pane Smith. Jak se máte dnes?

B: Good morning, Mrs. Jones. I’m fine, thank you. And you? – Dobré ráno, paní Jonesová. Jsem v pořádku, děkuji. A vy?

Toto jsou nejčastější a nejuniverzálnější způsoby, jak se rozloučit s někým, když odcházíte. Goodbye je trochu formálnější než Bye, ale oba jsou přijatelné.

A: It was nice talking to you. Goodbye. – Bylo hezké si s vámi popovídat. Sbohem.

B: Yes, it was. Bye. – Ano, bylo. Pa.

Tento způsob rozloučení se používá jen v noci, když jdete spát nebo se loučíte s někým, kdo jde spát. Není to totéž jako good evening, který se používá jako pozdrav, když se setkáváte s někým večer.

A: I’m going to bed now. Good night. – Jdu už spát. Dobrou noc.

B: Good night. Sleep well. – Dobrou noc. Spi dobře.

Anglické děti

Když potkáte někoho nového, je dobré se představit a zjistit něco o druhé osobě.

Zde jsou některé základní věty, které vám pomohou se seznámit s někým.

Toto je nejjednodušší způsob, jak se zeptat na jméno někoho, koho jste právě potkali. Pokud chcete být zdvořilejší, můžete použít frázi What’s your name, please? – Jak se, prosím, jmenujete?

A: Hi, I’m Peter. What’s your name? – Ahoj, jsem Petr. Jak se jmenuješ?

B: I’m Eva. Nice to meet you, Peter. – Jsem Eva. Těší mě, Petře.

My name is … / I’m … – Jmenuji se … / Jsem …

Toto jsou nejjednodušší způsoby, jak říct své jméno, když se představujete. My name is je trochu formálnější než I’m, ale oba jsou přijatelné.

A: Hello, my name is David. – Ahoj, jmenuji se David.

B: Hi, I’m Laura. – Ahoj, jsem Laura.

Toto je běžný způsob, jak se zeptat na národnost nebo původ někoho, koho jste právě potkali.

Pokud chcete být zdvořilejší, můžete použít frázi Where are you from, please? – Odkud jste, prosím?

A: Where are you from? – Odkud jsi?

B: I’m from France. And you? – Jsem z Francie. A ty?

Toto je nejjednodušší způsob, jak říct, odkud pocházíte. Můžete použít název země, města, regionu nebo kontinentu, podle toho, co chcete sdělit.

A: I’m from Germany. – Jsem z Německa.

B: I’m from Prague. – Jsem z Prahy.


Angličtiny Easy Lingo

Toto je způsob, jak se zeptat na věk někoho, koho jste právě potkali.

Tato otázka může být považována za nezdvořilou nebo osobní, takže je lepší ji používat jen v neformálních situacích, nebo když se ptáte dětí.

Toto je nejjednodušší způsob, jak říct svůj věk, když se představujete.

Můžete použít číslovku nebo slovně vyjádřit svůj věk.

A: How old are you? – Kolik ti je?

B: I’m 25 years old. – Je mi 25 let.

Toto je způsob, jak se zeptat na povolání nebo zaměstnání někoho, koho jste právě potkali.

Pokud chcete být zdvořilejší, můžete použít frázi What do you do for a living? – Čím se živíte?

A: What do you do? – Co děláš?

B: I’m a teacher. And you? – Jsem učitel. A ty?

Toto je nejjednodušší způsob, jak říct své povolání nebo zaměstnání, když se představujete. Můžete použít název profese nebo oboru, ve kterém pracujete.

A: I’m a doctor. – Jsem doktor.

B: I’m a student. – Jsem student.

Toto je způsob, jak se zeptat na zájmy nebo koníčky někoho, koho jste právě potkali.

Tato otázka vám pomůže zjistit, co má druhá osoba ráda, a najít společná témata k rozhovoru.

A: What are your hobbies? – Jaké máš koníčky?

B: I like reading, playing guitar and traveling. And you? – Mám rád čtení, hraní na kytaru a cestování. A ty?

I like … / I love … / I enjoy … – Mám rád … / Miluji … / Baví mě …

Toto jsou nejjednodušší způsoby, jak říct své zájmy nebo koníčky, když se představujete. Můžete použít podstatná jména, slovesa nebo přídavná jména, která popisují, co vás baví nebo co vás zajímá.

A: I like sports, especially football and tennis. – Mám rád sport, hlavně fotbal a tenis.

B: I love animals, especially dogs and cats. – Miluji zvířata, zvlášť psy a kočky.

Tipy, jak si zapamatovat a procvičit základní věty v angličtině

  • Čtěte a poslouchejte anglické texty a nahrávky, které obsahují základní věty, a všímejte si, jak se používají v různých situacích a kontextech.
  • Opakujte a nahlas vyslovujte základní věty, které jste se naučili, a snažte se je správně vyslovit a akcentovat.
  • Napište si základní věty na papír nebo do sešitu, a zkuste si je zapamatovat a přeložit do češtiny a zpět do angličtiny.
  • Vymýšlejte si vlastní dialogy nebo konverzace, ve kterých použijete základní věty, a zkuste je nahrát nebo přehrát s někým, kdo také mluví anglicky.
  • Hledejte příležitosti, kdy můžete použít základní věty v reálných situacích, například když cestujete, nakupujete, objednáváte jídlo, telefonujete, chatujete nebo se setkáváte s novými lidmi.

Doufáme, že vám tento článek pomohl se seznámit s některými z nejdůležitějších a nejužitečnějších základních vět v angličtině, které byste měli znát a umět použít.

Pokud chcete zlepšit svou angličtinu ještě více, doporučujeme vám navštívit naši webovou stránku, kde najdete další články, lekce, cvičení, testy a hry, které vám pomohou naučit se anglicky zábavně a efektivně. 

Zdroje článku:

Simple English Sentences You Can Use in Everyday Communication │40 Sentence Examples [online]. [cit. 06. 02. 2024]. Dostupné z: https://byjus.com/english/simple-english-sentences/

93 Simple English Sentences: Say More With Less [online]. [cit. 06. 02. 2024]. Dostupné z: https://naturalenglishcentral.com/simple-english-sentences/