Nejpoužívanější nepravidelná slovesa v angličtině

Nepravidelná slovesa v angličtině jsou důležitou součástí jazykového vzdělávání, neboť se odchylují od běžných vzorců časování. Tyto slovesa často pocházejí ze staroanglického jazyka a jejich formy se přes čas měnily méně předvídatelně než u pravidelných sloves. Následující článek poskytuje přehled o nejpoužívanějších nepravidelných slovesech v angličtině, jejich formách a užití.

Nejpoužívanější nepravidelná anglická slovíčka

Anglická nepravidelná slovesa jsou klíčová pro efektivní komunikaci. Jejich správné používání je nezbytné pro dosažení plynulosti v anglickém jazyce.

Nepravidelná slovesa nemají standardní vzorce pro tvorbu minulého času a příčestí minulého.

Na rozdíl od pravidelných sloves, která tvoří minulý čas a příčestí přidáním „-ed“ ke kořenu slovesa, nepravidelná slovesa tyto formy mění často zcela odlišně.

 1. Be (být) – am/is/are (přítomný čas), was/were (minulý čas), been (příčestí).
 2. Have (mít) – have/has (přítomný čas), had (minulý čas i příčestí).
 3. Do (dělat) – do/does (přítomný čas), did (minulý čas), done (příčestí).
 4. Go (jít) – go/goes (přítomný čas), went (minulý čas), gone (příčestí).
 5. See (vidět) – see/sees (přítomný čas), saw (minulý čas), seen (příčestí).
 6. Come (přijít) – come/comes (přítomný čas), came (minulý čas), come (příčestí).
 7. Think (myslet) – think/thinks (přítomný čas), thought (minulý čas i příčestí).
 8. Take (vzít) – take/takes (přítomný čas), took (minulý čas), taken (příčestí).
 9. Get (dostat) – get/gets (přítomný čas), got (minulý čas), gotten/got (příčestí – „gotten“ je běžné v americké angličtině).
 10. Make (dělat, vytvořit) – make/makes (přítomný čas), made (minulý čas i příčestí).


Tato slovesa jsou základními stavebními kameny anglického jazyka. Jejich správné použití je nezbytné pro vyjadřování času, stavu nebo akce.

Například sloveso „be“ je nezbytné pro tvorbu složených časů a pasivních konstrukcí.

 1. Speak – speak, spoke, spoken (mluvit)
 2. Write – write, wrote, written (psát)
 3. Read – read, read, read (číst)
 4. Fly – fly, flew, flown (létat)
 5. Break – break, broke, broken (rozbít)
 6. Drive – drive, drove, driven (řídit)
 7. Choose – choose, chose, chosen (vybrat)
 8. Freeze – freeze, froze, frozen (zmrazit)
 9. Give – give, gave, given (dát)
 10. Know – know, knew, known (vědět)
 11. Grow – grow, grew, grown (růst)
 12. Throw – throw, threw, thrown (hodit)
 13. Wear – wear, wore, worn (nosit, oblékat)
 14. Swear – swear, swore, sworn (přísahat)
 15. Steal – steal, stole, stolen (krást)
 16. Tear – tear, tore, torn (roztrhnout)
 17. Fall – fall, fell, fallen (spadnout)
 18. Shake – shake, shook, shaken (třást)
 19. Ride – ride, rode, ridden (jezdit)
 20. Hide – hide, hid, hidden (skrývat)
 1. Sing – sing, sang, sung (zpívat)
 2. Sink – sink, sank, sunk (klesat, potopit se)
 3. Sit – sit, sat, sat (sedět)
 4. Sleep – sleep, slept, slept (spát)
 5. Slide – slide, slid, slid (klouzat)
 6. Smell – smell, smelt/smelled, smelt/smelled (cítit, vonět)
 7. Speak – speak, spoke, spoken (mluvit)
 8. Spell – spell, spelt/spelled, spelt/spelled (hláskovat)
 9. Spend – spend, spent, spent (utratit, strávit čas)
 10. Spill – spill, spilt/spilled, spilt/spilled (rozlít)
 11. Spin – spin, spun, spun (točit)
 12. Spit – spit, spat, spat (plivat)
 13. Split – split, split, split (rozdělit)
 14. Spoil – spoil, spoilt/spoiled, spoilt/spoiled (zkazit)
 15. Stand – stand, stood, stood (stát)
 16. Steal – steal, stole, stolen (krást)
 17. Stick – stick, stuck, stuck (přilepit, zapíchnout)
 18. Sting – sting, stung, stung (píchnout, štípnout)
 19. Strike – strike, struck, struck/stricken (uderit)
 20. Swear – swear, swore, sworn (přísahat)

TIP na čtení:

Zdroje článku:

Grammar reference most common irregular verb list [online]. [cit. 15. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.esl-lounge.com/reference/grammar-reference-most-common-irregular-verb-list.php

Common irregular verbs in English in a table [online]. [cit. 15. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/unreg_verben.htm

Top 10 Irregular Verbs in English [online]. [cit. 15. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.grammar-monster.com/lists/top-10-irregular-verbs-in-English.htm

Napsat komentář