30 nejhezčích anglických jmen pro kluky

Anglická jména pro kluky jsou oblíbená po celém světě díky své rozmanitosti a často i významné historii. V tomto článku se podíváme na některá z nejhezčích anglických jmen pro kluky, přičemž se zaměříme na jejich původ, význam a popularitu. Jaká jsou nejhezčí a nejpopulárnější?

Nejhezčí anglická jména pro kluky

Oliver je jedno z nejoblíbenějších jmen v mnoha anglicky mluvících zemích. Původ tohoto jména je pravděpodobně starofrancouzský, odvozený od slova „olivier“ (olivovník). V posledních letech se Oliver těší velké popularitě ve Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu a Kanadě.

Harry je považován za zkrácenou formu jména Henry, ale v průběhu času se vyvinulo v samostatné jméno. Toto jméno má germánský původ a znamená „vladař domova“. V poslední době získalo na popularitě díky princům Harrymu z Walesu a Harrymu Potterovi.Ethan je jméno hebrejského původu, což znamená „pevný, vytrvalý“. V posledních desetiletích se stalo velmi populárním v USA a dalších anglicky mluvících zemích. Toto jméno má klasický a silný zvuk, což může být důvodem jeho oblíbenosti.

William je jméno německého původu a znamená „ochránce vůle“. Jde o velmi tradiční jméno, které bylo populární po celá staletí. William je také jméno mnoha historických postav a členů královských rodin.

Jack byl původně považován za zkrácenou formu Johna, ale v průběhu let se stal samostatným jménem. Toto jméno je oblíbené pro svou jednoduchost a univerzálnost. Jack je často vnímán jako jméno pro „chlapíka od vedle“.

George má řecký původ a znamená „zemědělec“. Je to tradiční a časem prověřené jméno, které zůstává populární v mnoha anglicky mluvících zemích. Jméno George je také spojeno s mnoha historickými a kulturními referencemi.

Noah je jméno hebrejského původu, což znamená „odpočinek, pohodlí“. V posledních letech se stalo velmi populárním v mnoha zemích, včetně USA a Spojeného království. Toto jméno má biblické kořeny a je spojeno s postavou Noe z biblického příběhu o potopě.

Max je zkrácená forma jména Maximilian nebo Maxwell. Má latinský původ a znamená „největší“. Toto jméno je oblíbené pro svou stručnost a sílu.

Charlie je zkrácená forma Charles, což je jméno germánského původu znamenající „svobodný muž“. Charlie je populární jak jako samostatné jméno, tak jako přezdívka.

Muž stojí před buckinghamským palácem

Samuel má hebrejský původ a znamená „Bůh vyslyšel“. Toto jméno má dlouhou historii a je oblíbené ve mnoha anglicky mluvících zemích pro svůj tradiční zvuk a význam.

Benjamin je jméno hebrejského původu, znamenající „syn mé pravé ruky“. Jde o tradiční jméno, které je populární v mnoha anglicky mluvících zemích a často je zkracováno na Ben nebo Benny.


Jazyky online zdarma

Henry je jméno německého původu, znamenající „vládce domova“. Je to klasické a časem prověřené jméno, které zůstává oblíbené v mnoha kulturách.

Alexander je jméno řeckého původu, což znamená „obránce lidu“. Toto jméno je známé po celém světě díky historickým postavám, jako byl Alexandr Veliký.

Lucas, často psaný i jako Lukas, má původ v latinském slově „lux“ znamenajícím „světlo“. Je to populární jméno v mnoha zemích a často se objevuje v moderních rodičovských výběrech.

Arthur je jméno keltského původu, jehož význam není úplně jasný, ale někteří vědci ho spojují s výrazem pro „medvěda“ nebo „krále“. Toto jméno je neodmyslitelně spojeno s legendou o králi Artušovi.

Dylan má velšský původ a znamená „syn moře“. Toto jméno je populární zejména ve Velké Británii a USA, a je známé pro svůj poetický a melodický zvuk.

Oscar je jméno irského nebo skandinávského původu, přičemž jeho význam může být „bojovník kopím“ nebo „milující jeleny“. Jde o oblíbené jméno v mnoha zemích, včetně Velké Británie a Švédska.

Theodore je jméno řeckého původu, které znamená „Boží dar“. Jméno je oblíbené pro svůj elegantní a klasický zvuk, často zkracované na Theo.

Finn je jméno irského původu, znamenající „světlý“ nebo „bílý“. Toto jméno je populární v mnoha anglicky mluvících zemích a je spojeno s irským hrdinou Fionnem Mac Cumhailem.

Edward je staroanglické jméno, které znamená „bohatý strážce“ nebo „strážce bohatství“. Toto jméno má dlouhou historii a bylo nošeno mnoha anglickými králi.

buckinghamský palác

Nathan je jméno hebrejského původu, znamenající „dal Bůh“. Jde o populární jméno v mnoha anglicky mluvících zemích, často oceněné pro jeho jednoduchost a sílu.

Jacob, někdy psaný jako Jakob, má hebrejský původ a znamená „ten, který drží za patu“ nebo obrazně „podvodník“. V posledních letech se těší velké popularitě, zejména ve Spojených státech.

Michael je jméno hebrejského původu, znamenající „kdo je jako Bůh?“. Jde o velmi tradiční jméno, oblíbené v mnoha kulturách a náboženstvích.

Thomas je jméno řeckého původu, což znamená „dvojče“. Je to klasické jméno, které si udržuje popularitu v mnoha anglicky mluvících zemích.Daniel je hebrejské jméno, znamenající „Bůh je můj soudce“. Toto jméno je oblíbené v mnoha kulturách po celém světě a často je spojováno s postavou Daniela z bible.

Joshua, odvozený od hebrejského Yehoshua, znamená „Hospodin je spása“. Toto jméno je známé ze Starého zákona, kde Joshua byl vůdcem Izraelitů po Mojžíšově smrti.

Adam má hebrejský původ a znamená „člověk“ nebo „země“. Jde o biblické jméno, které je populární v mnoha anglicky mluvících zemích.

Mason je původně anglické příjmení, které se používá jako křestní jméno. Jeho význam je „zedník“ a v posledních letech získalo na popularitě jako jméno pro chlapce.

Ryan je irské jméno, což znamená „malý král“. Toto jméno je oblíbené zejména v anglofonních zemích a je známé pro svůj moderní a zároveň tradiční zvuk.

Aiden je jméno irského původu, znamenající „malý oheň“. Je to moderní jméno, které se stalo populárním v mnoha anglicky mluvících zemích v posledních desetiletích.

TIP na čtení:

Zdroje článku:

150 Nice, Beautiful, And Cute Boy Names With Meanings [online]. [cit. 16. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.momjunction.com/articles/nice-beautiful-baby-boy-names-meanings_0022616/

171 Seriously Handsome Boy Names with Meanings | The Mom Friend [online]. [cit. 16. 12. 2023]. Dostupné z: https://themomfriend.com/handsome-boy-names-with-meanings/

English names for boys [online]. [cit. 16. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.peanut-app.io/blog/english-names-for-boys

Napsat komentář