Jaké jsou nejpoužívanější anglické fráze?

Anglický jazyk je známý svou rozmanitostí a bohatstvím výrazů. Pro ty, kteří se anglicky učí nebo chtějí zdokonalit své jazykové dovednosti, je pochopení a osvojení si běžných frází klíčové. Jaké jsou nejpoužívanější anglické fráze, bez kterých se neobejdete?

Jaké jsou nejpoužívanější anglické fráze

1. „How are you?“ (jak se máš?)

Tato fráze je základním pozdravem, který se používá k zahájení většiny konverzací. Může být formální nebo neformální a obvykle očekává odpověď jako „I’m fine, thank you.“

2. „I don’t understand“ (nerozumím)

Toto je důležitá fráze pro ty, kteří se anglicky učí.

Pomáhá vyjádřit, že něco není jasné, a žádat o další vysvětlení.

3. „Could you repeat that, please?“ (můžete to zopakovat, prosím?)

Tato zdvořilá otázka se používá, když potřebujete, aby někdo opakoval, co právě řekl, obvykle protože jste to neslyšeli nebo nepochopili.

4. „What’s the time?“ (kolik je hodin?)

Běžná otázka na čas. Tato fráze je užitečná v mnoha situacích, od plánování schůzek, až po orientaci během cestování.5. „Excuse me.“ (promiňte)

Fráze používaná ke zdvořilému přitáhnutí pozornosti, při prosbě o pomoc, nebo k omluvě při průchodu kolem někoho.

6. „Please“ a „Thank you.“ (prosím a děkuji)

Tyto základní zdvořilostní fráze jsou nezbytné pro zdvořilou komunikaci v angličtině. „Please“ se používá při žádosti a „Thank you“ při vyjádření vděčnosti.

7. „I’m sorry.“ (omlouvám se)

Tato fráze vyjadřuje lítost nebo omluvu a je důležitá pro udržení dobrých vztahů a zdvořilého chování.

8. „I agree.“ / „I disagree.“ (souhlasím/nesouhlasím)

Tyto fráze vyjadřují souhlas nebo nesouhlas. Jsou důležité pro vyjadřování osobního názoru v diskusích nebo jednáních.

9. „Let’s go.“ (pojďmě)

Používá se k vyjádření přání začít něco nebo jít někam.

Tato fráze je užitečná v neformálních situacích, jako jsou setkání s přáteli.

Žena a muž vedou konverzaci v angličtině

10. „Can I help you?“ (mohu vám pomoci?)

Tato fráze se často používá v obchodech nebo službách a je způsobem, jak nabídnout pomoc nebo službu.

11. „What does [word/phrase] mean?“ (co znamená slovo/fráze?)

Tato fráze je nezbytná pro všechny, kteří ještě pořádně „nerozumí“.

Pomáhá zjistit význam neznámých slov nebo frází.

12. „Where is [place]?“ (kde je „místo?)

Užitečná otázka pro zjištění „polohy“ něčeho, ať už jde o veřejné místo, jako je restaurace nebo muzeum, nebo nějakou specifickou adresu.

13. „I need [item/service].“ (potřebuji položka/služba)

Používá se pro vyjádření potřeby nebo požadavku na konkrétní věc nebo službu.

14. „What do you think?“ (co myslíš?)

Tato fráze je výzvou k vyjádření názoru nebo pocitů a je často používána v diskusích nebo při rozhodování.

15. „How much is this?“ (kolik to je?)

Základní otázka pro zjištění ceny v obchodech nebo na trzích.

16. „I would like [item/food].“ (chtěl bych položku/jídlo)

Tato fráze se používá při objednávání v restauraci nebo k vyjádření přání zakoupit něco.


Jazyky online zdarma

17. „I’m looking for [person/place].“ (hledám osobu/místo)

Užitečná fráze pro vyhledávání určité osoby nebo místa, často používaná při navigaci nebo při setkáních.

18. „Can you help me?“ (můžete mi pomoci?)

Fráze, která se používá k vyjádření potřeby pomoci nebo rady.

19. „I’m learning English.“ (učím se angličtinu)

Tato fráze je užitečná pro mluvčí, kteří se učí angličtinu. Může pomoci vysvětlit, proč může být jejich angličtina nejistá nebo proč potřebují pomaleji mluvit.

Muž a žena vedou konverzaci před Buckinghamským palácem

20. „Can I get a [item]?“ (mohu získat „věc“?)

Tato fráze se používá, když někdo chce něco požádat nebo si něco objednat, a je běžná v kavárnách, restauracích nebo obchodech.

21. „Take care.“ (opatruj se)

Používá se jako způsob, jak se rozloučit, s přáním dobrého zdraví nebo bezpečnosti.

22. „What’s your name?“ (jak se jmenuješ?)

Základní otázka používaná při prvním setkání s někým, kdy se chcete dozvědět jméno této osoby.

23. „I’m from [country/city].“ (pocházím z stát/město)

Tato fráze se používá k sdělení vašeho původu nebo odkud pocházíte.

24. „How do you say [word] in English?“ (jak se anglicky řekne „slovo“?)

Užitečná fráze pro ty, kteří se učí anglicky a chtějí vědět, jak se určité slovo řekne v angličtině.

25. „I’m feeling [emotion].“ (cítím se „emoce“)

Používá se k vyjádření aktuálního emocionálního stavu, například „I’m feeling happy“ nebo „I’m feeling tired.“

26. „It’s nice to meet you.“ (rád tě poznávám)

Běžně používaná fráze při prvním setkání s někým, vyjadřuje potěšení ze setkání.

27. „What’s your job?“ (jaké je vaše zaměstnání?)

Otázka na povolání nebo zaměstnání osoby, obvykle v neformálních situacích.

28. „I don’t speak English very well.“ (neumím moc dobře anglicky)

Tato fráze je užitečná pro mluvčí, kteří se cítí nejistě ve svých anglických jazykových schopnostech.

29. „Can you speak slowly, please?“ (můžete mluvit pomalu, prosím?)

Fráze používaná k požádání někoho, aby mluvil pomaleji, což je užitečné, pokud se angličtinu teprve učíte.

30. „I have a reservation.“ (mám rezervaci)

Tato fráze se používá v restauracích nebo hotelech, když máte předem rezervované místo nebo pokoj.

Angličtiny Easy Lingo

TIP na čtení:

Zdroje článku:

40+ Common English Phrases for Everyday Use – Mondly [online]. [cit. 11. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.mondly.com/english-phrases-expressions

50 Common English Phrases You’ll Use Over and Over [With Audio] | FluentU English [online]. [cit. 11. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.fluentu.com/blog/english/common-english-phrases/

English Phrases [online]. [cit. 11. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.englishspeak.com/en/english-phrases

Napsat komentář