Jaká jsou neobvyklá anglická jména?

V dnešním světě, kde individualita a originalita nabývají na důležitosti, se mnoho rodičů rozhoduje odchýlit od tradičních jmen a hledá pro své děti neobvyklá anglická jména. Tato jména mohou pocházet z různých zdrojů, jako jsou starodávné mýty, zahraniční kultury, příroda, nebo dokonce vymyšlené světy z literatury a filmu. V tomto článku se podíváme na několik takových neobvyklých jmen, která se v anglicky mluvících zemích začínají objevovat.

Neobvyklá anglická jména
 1. Aurora: Přestože má latinský původ, jméno Aurora, což znamená rozbřesk, se stává populárním v anglicky mluvících zemích pro jeho poetický a romantický nádech.
 2. Caspian: Jméno inspirované Kaspickým mořem, známé z Narnie C.S. Lewise, je příkladem, jak literatura může ovlivnit výběr jména.
 3. Indigo: Jméno pocházející z názvu barvy, které je oblíbené pro jeho originálnost a spojení s přírodou.
 4. Phoenix: Vycházející z mytologického ptáka, který se znovu narodí z popela, je toto jméno symbolem obnovy a síly.
 5. Quinn: Původně irské příjmení, které se stalo populárním křestním jménem, je známé svou krátkostí a jedinečností.

Angličtiny Easy Lingo

Výhody

 1. Originalita: Dává dítěti pocit jedinečnosti.
 2. Odráží kulturní dědictví: Může odrážet rodinné kořeny nebo kulturní příslušnost.
 3. Osobní význam: Rodiče mohou vybrat jméno, které pro ně má speciální význam.

Nevýhody

 1. Výslovnost a pravopis: Neobvyklá jména mohou být často špatně vyslovována nebo psána.
 2. Stereotypy: Existuje riziko, že se dítě setká se stereotypy nebo nedorozuměními kvůli neobvyklému jménu.
 3. Sociální akceptace: Některá neobvyklá jména mohou být obtížněji přijímána ve společnosti.

Pro dívky

 1. Aisling (výslovnost „ASH-ling“) – Irské jméno znamenající „sen“ nebo „vidění“.
 2. Briar – Připomínající divokou růži, symbolizuje přírodu a krásu.
 3. Calliope – Jméno řecké múzy epické poezie.
 4. Delphine – Francouzská forma jména „Delphi“, starověkého místa věštění.
 5. Elowen – Jméno keltského původu, znamenající „jilm“.
 6. Fern – Anglické jméno inspirované rostlinné kapraďí.
 7. Ginevra – Italština pro Guinevere, spojená s Artušovými legendami.
 8. Hestia – Jméno řecké bohyně domova a rodinného krbu.
 9. Ione (výslovnost „eye-OH-nee“) – Řecké jméno znamenající „fialka“.
 10. Juniper – Jméno inspirované jalovcovým keřem.
 11. Keziah – Biblické jméno s exotickým zvukem.
 12. Liora – Znamená „světlo“ v hebrejštině.
 13. Mireille (výslovnost „Mee-ray“) – Francouzské jméno znamenající „obdivuhodné“.
 14. Nerissa – Jméno odvozené od řeckého slova pro „moře“.
 15. Ondine – Znamená „vlna“, spojené s vodními mýty.
 16. Pandora – Jméno spojené s řeckou mytologií.
 17. Quintessa – Znamená „podstatná“, „zásadní“.
 18. Ravenna – Jméno inspirované starobylým italským městem.
 19. Soraya – Perzské jméno znamenající „souhvězdí“.
 20. Talitha – Aramejské jméno znamenající „dítě“ nebo „mladá dívka“.
 21. Ulyana – Unikátní varianta Júlie.
 22. Vespera – Znamená „večer“ v latině.
 23. Winsome – Anglické jméno znamenající „půvabná“ nebo „líbezná“.
 24. Xanthe (výslovnost „ZAN-thee“) – Řecké jméno znamenající „zlatovláska“.
 25. Yareli – Jméno nejistého původu, možná znamená „vodní dáma“.


Pro chlapce

 1. Alden – Staroanglické jméno znamenající „starý přítel“.
 2. Bram – Krátká forma Abrahama, známá díky Bramu Stokerovi.
 3. Caspian – Po Kaspickém moři, známé z Narnie.
 4. Dashiell (výslovnost „DASH-el“) – Jméno s nejasným původem, známé spisovatelem Dashiellem Hammettem.
 5. Elton – Jméno spojené s hvězdami, jako je Elton John.
 6. Flynn – Irské jméno znamenající „syn červenovlasého“.
 7. Griffith – Velšské jméno znamenající „silný náčelník“.
 8. Huxley – Jméno spojené s anglickým spisovatelem Aldousem Huxleym.
 9. Ivor – Jméno skandinávského původu znamenající „luk“.
 10. Jarvis – Staroanglické jméno znamenající „oštěpař“.
 11. Kai – Jméno s více významy a původy, často spojené s mořem.
 12. Lorcan – Irské jméno znamenající „malý divoký“.
 13. Magnus – Latinské jméno znamenající „velký“.
 14. Nero – Starověké jméno s významem „statečný“, známé římským císařem.
 15. Orion – Jméno po hvězdném souhvězdí.
 16. Peregrine – Znamená „cestovatel“, známé z „Pána prstenů“.
 17. Quillan – Irské jméno znamenající „klubko“.
 18. Rafferty – Irské jméno znamenající „bohatství“.
 19. Saxon – Jméno po starověkém germánském kmeni.
 20. Theron – Řecké jméno znamenající „lovec“.
 21. Usher – Staroanglické jméno znamenající „strážce brány“.
 22. Vaughn – Velšské jméno znamenající „malý“.
 23. Weston – Anglické jméno znamenající „západní město“.
 24. Xander – Krátká forma Alexandra.
 25. Yael – Jméno hebrejského původu, často používané v Izraeli.

TIP na čtení:

Zdroje:

Uncommon baby names [online]. [cit. 08. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.purewow.com/family/uncommon-baby-names

Rarest baby names 2019: the top 20 baby names revealed! [online]. [cit. 08. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.motherandbaby.com/baby-names/unisex/rare-baby-names/

Unusual and Weird Baby Names for Boys & Girls | Emma’s Dairy [online]. [cit. 08. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.emmasdiary.co.uk/baby-names/the-weirdest-baby-names-in-history

Napsat komentář