Jak psát a přečíst datumy v angličtině?

Psaní data v angličtině se může zdát jako jednoduchá záležitost, ale ve skutečnosti existují různé způsoby, jak to udělat. Záleží na tom, zda používáte britskou nebo americkou angličtinu, a také na tom, jak formální nebo neformální chcete být. V tomto článku se podíváme na některé z nejčastějších možností, jak psát datum v angličtině, a na to, jak je správně číst.

buckinghamský palác

V britské angličtině se obvykle píše datum ve formátu den-měsíc-rok.

Například:

 • 19 December 2023
 • 19th December 2023
 • 19/12/2023
 • 19.12.2023

Pokud chcete být formální, můžete použít řadové číslovky (např. 19th) a psát název měsíce slovy. Pokud chcete být neformální, můžete použít základní číslovky (např. 19) a psát zkratku měsíce (např. Dec).Jestli píšete dopis nebo e-mail, můžete také uvést den v týdnu před datem.

Například:

 • Tuesday, 19 December 2023
 • Tuesday, 19th December 2023
 • Tuesday, 19/12/2023
 • Tuesday, 19.12.2023

Pokud chcete číst datum v britské angličtině, můžete použít některý z následujících způsobů:

 • the nineteenth of December, twenty twenty-three
 • December the nineteenth, twenty twenty-three
 • the nineteenth of December, two thousand and twenty-three
 • December the nineteenth, two thousand and twenty-three

Všimněte si, že se vždy používá určitý člen (the) před číslem dne, a předložka (of) mezi číslem dne a názvem měsíce. Pokud je rok vyjádřen čtyřmi číslicemi, můžete ho číst jako dvě dvojice číslic (např. twenty twenty-three) nebo jako jedno čtyřciferné číslo (např. two thousand and twenty-three).


Jazyky online zdarma

V americké angličtině se obvykle píše datum ve formátu měsíc-den-rok. Například:

 • December 19, 2023
 • Dec. 19, 2023
 • 12/19/2023

Pokud chcete být formální, můžete psát název měsíce slovy a použít čárku mezi číslem dne a rokem. Pokud chcete být neformální, můžete psát zkratku měsíce a vynechat čárku. Jestliže píšete dopis nebo e-mail, můžete také uvést den v týdnu před datem. Například:

 • Tuesday, December 19, 2023
 • Tuesday, Dec. 19, 2023
 • Tuesday, 12/19/2023

Pokud chcete číst datum v americké angličtině, můžete použít některý z následujících způsobů:

 • December nineteenth, twenty twenty-three
 • December nineteenth, two thousand twenty-three
 • the nineteenth of December, twenty twenty-three
 • the nineteenth of December, two thousand twenty-three

Všimněte si, že se může použít řadová číslovka (např. nineteenth) nebo základní číslovka (např. nineteen) pro číslo dne, a že se může použít určitý člen (the) a předložka (of) mezi číslem dne a názvem měsíce, ale není to nutné.

Pokud je rok vyjádřen čtyřmi číslicemi, můžete ho číst jako dvě dvojice číslic (např. twenty twenty-three) nebo jako jedno čtyřciferné číslo (např. two thousand twenty-three), ale bez spojky (and).

Jak vidíte, psaní data v angličtině není tak jednoduché, jak se může zdát. Musíte si být vědomi rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou, a také mezi formálními a neformálními styly. Doufáme, že vám tento článek pomohl pochopit, jak psát datum v angličtině správně a s jistotou.

TIP na čtení:

Zdroje článku:

Correct date format | How to write the date in English | IDP IELTS [online]. [cit. 19. 12. 2023]. Dostupné z: https://ielts.idp.com/prepare/article-how-to-write-the-date-correctly

How to say and write dates in English – Espresso English [online]. [cit. 19. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.espressoenglish.net/how-to-say-and-write-the-date-in-english/

How to say the DATE in English | Woodward English [online]. [cit. 19. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.woodwardenglish.com/lesson/how-to-say-the-date-in-english/

Napsat komentář