Co znamená zkratka ASF v angličtině?

Anglická zkratka „ASF“ může mít různé významy v závislosti na kontextu.

Jedním z běžných významů je „As Soon As Feasible„, což znamená „jakmile to bude možné„.

Tento výraz se používá ve formálním i neformálním komunikaci, když chceme naznačit, že něco bude uděláno co nejdříve, ale s ohledem na praktické nebo logistické omezení.

Další významy závisí na specifickém kontextu, jako například v technologii, lékařství, obchodě a dalších oblastech.Zdroje článku:

What Does ‚ASF‘ Mean? | Acronyms by Dictionary.com [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/acronyms/asf/

asf – Wiktionary, the free dictionary [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://en.wiktionary.org/wiki/asf