Co znamená zkratka AD v angličtině?

Zkratka „AD“ v angličtině znamená „Anno Domini„, což je latinský výraz pro „v roce Páně„. Tento termín se běžně používá v gregoriánském kalendáři k označení let po narození Ježíše Krista.

Například rok 2024 AD znamená rok 2024 po narození Krista. V moderní době se často používá také neutrálnější označení „CE“, což znamená „Common Era“ neboli „běžná éra“.Zdroje článku:

AD Definition & Meaning | Britannica Dictionary [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/AD

403 Forbidden [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.antidote.info/en/blog/reports/bc-and-ad-bce-and-ce-whats-difference