Co znamená anglická zkratka FR?

Anglická zkratka „FR“ může mít různé významy v závislosti na kontextu.

Některé běžné významy zahrnují:

  1. Fire Retardant (hořlavostní zpomalovač) – používá se v materiálovém inženýrství a stavebnictví.
  2. Financial Responsibility (finanční odpovědnost) – v právu a financích.
  3. Federal Register (federální rejstřík) – vládní dokument ve Spojených státech.
  4. Frequency Response (frekvenční odezva) – v akustice a elektronice.
  5. France (Francie) – jako mezinárodní kód vozidel.
  6. Front Right (přední pravý) – v automobilovém průmyslu a audiosystémech.
  7. Fellow of the Royal [Society, Academy, etc.] – titul používaný v akademických a profesních kruzích ve Spojeném království.


Zdroje článku:

FR [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fr

fr abbreviation – Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner’s Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fr

Fr Definition & Meaning – Merriam-Webster [online]. [cit. 10. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/fr