Anglické zkratky ONG: co znamenají?

Anglické zkratky jsou neodmyslitelnou součástí moderní komunikace, a to zejména v online prostředí. Mezi ty nejznámější a nejčastěji používané patří zkratka „ONG„. Tato zkratka má několik významů a použití, které se mohou lišit v závislosti na kontextu a regionu.

  1. Oxford next generation (ONG): tento výraz se používá ve vzdělávacím kontextu, zejména v souvislosti s inovativními metodami výuky nebo s novými přístupy v oblasti akademického výzkumu.
  2. Oh No, God! (ONG): v běžném hovoru, zejména mezi mladými lidmi, se tato zkratka používá jako expresivní fráze vyjadřující překvapení, zděšení nebo nevíru.
  3. Online networking group (ONG): v oblasti sociálních médií a online marketingu se tato zkratka vztahuje na skupiny nebo komunity, které využívají digitální platformy pro vzájemnou komunikaci a networking.


  1. Ve vzdělávání: „Byl jsem přijat do programu ONG na Oxfordu, kde budu studovat nejnovější metody umělé inteligence.“
  2. V konverzaci: „ONG, nemůžu uvěřit, že jsi to opravdu udělal!“
  3. V online marketingu: „Jsem členem několika ONG, kde diskutujeme o trendech v digitálním marketingu.“

Zkratka „ONG“ je univerzální a její význam se může lišit v závislosti na kontextu. Je důležité si být vědom toho, že v různých situacích může mít různé konotace.

Tato zkratka je příkladem toho, jak se jazyk vyvíjí a jak nové výrazy a zkratky vstupují do našeho jazykového repertoáru.

Hledáte kvalitní pro vaše kytky? Vyzkoušejte organické hmyzí hnojivo Frassio

Zdroje článku:

What does ONG mean on TikTok? The story behind the viral slang – Radio X [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.radiox.co.uk/news/ong-tiktok-meaning-explained/

What Does ‚ONG‘ Mean? | Acronyms by Dictionary.com [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/acronyms/ong/